• Sanitetsbrunnar

  Brunnar för alla former av våtrum, som t.ex. dusch, bad, städ, kök och omklädning. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 006

   Floor drain

  • FURO 007

   Floor drain

  • FURO 008

   Floor drain

  • FURO 021

   Golvränna

  • FURO 022

   Dubbelspaltränna

  • FURO 023

   Golvränna för dusch och omklädning

  • FURO 032

   Minispygatt

 • Brunnar för storkök och lätt industri

  Brunnar och rännor anpassade för ytor med lättare belastningar, t.ex. i storkök och industri. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 104

   Floor drain

  • FURO 105

   Floor drain

  • FURO 113

   Floor drain

  • FURO 115

   Floor drain

  • FURO 117

   Floor drain

  • FURO 123

   Floor drain

  • FURO 125

   Floor drain

  • FURO 149

   Floor drain

  • FURO 152

   Floor drain

  • FURO 153

   Floor drain

  • FURO 154

   Floor drain

  • FURO 320

   Floor drain

  • FURO 325

   Floor drain

  • FURO 513

   Sko- och stöveltvätt

 • Brunnar för verkstad och tung industri

  Brunnar och rännor som tål tyngre belastning i t ex fabriker och verkstäder. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 139

   Floor drain

  • FURO 140

   Floor drain

  • FURO 141

   Floor drain

  • FURO 142

   Floor drain

  • FURO 148

   Floor drain

  • FURO 149

   Floor drain

  • FURO 150

   Floor drain

  • FURO 151

   Floor drain

  • FURO 152

   Floor drain

  • FURO 153

   Floor drain

  • FURO 154

   Floor drain

  • FURO 155

   Floor drain

  • FURO 157

   Floor drain

  • FURO 159

   Floor drain

  • FURO 161

   Floor drain

  • FURO 162

   Floor drain

  • FURO 163

   Floor drain

  • FURO 164

   Floor drain

 • Brunnar för höga hygienkrav

  Brunnar och rännor för lokaler med höga krav på stryktålighet och hygien, t.ex. i livsmedelsindustrin. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 165 LIB

   Floor drain

  • FURO 166 LIB

   Floor drain

  • FURO 167 LIB

   Floor drain

  • FURO 168 LIB

   Floor drain

  • FURO 169 LIB

   Floor drain

  • FURO 170

   Floor drain

  • FURO 172

   FURO clean™ hygienbrunn

  • FURO 173

   FURO clean™ hygienbrunn

  • FURO 176

   Floor drain

 • Tak- och terrassbrunnar

  Brunnar utan vattenlås avsedda att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk, t.ex. terrasser, garage och innergårdar. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 180

   Roof drain

  • FURO 182

   Roof drain

  • FURO 183

   Stuprörsgenomföring

  • FURO 191

   Drain

  • FURO 192

   Drain

  • FURO 193

   Drain

 • Gjutasfaltsbrunnar

  Brunnar utan vattenlås avsedda att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk, t.ex. terrasser, garage och innergårdar. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 184

   Drain

  • FURO 185

   Drain

  • FURO 187

   Drain

 • Rens- och spolbrunnar

  Brunnar för åtkomst i avloppsanläggningar vid rengöring och spolning. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 197

   Rens- och spolbrunn

 • Entrébrunnar

  Anpassade efter de krav som ställs på att ta hand om vatten i entréer. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 008LE

   Entrébrunn

  • FURO 113KE

   Entrébrunn

  • FURO 113UE

   Entrébrunn

 • Stallbrunnar

  Anpassade efter de krav som ställs på att brunnar i stallmiljö. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

 • Other products

  Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 098

   Floor drain