Do like this
 1. Välj utlopp.
 2. Välj eventuella variantutföranden.

Roof drain

FURO 182
För takavvattning i självfallssystem.

Properties FURO 182

 • För avvattning av platta och låglutande tak.
 • Bräddavloppet är avsedd att installeras i självfallssystem i tak med bitumen.
 • Tätskiktsflänsen är en 150 mm bred perforerad inklistringsfläns, avsedd för tak där det läggs en tätskiktsmatta lokalt under den perforerade flänsen och därefter sammansvetsas med bitumenskiktet ovanpå flänsen. Detta överensstämmer med tätskiktsgarantiers regelverk för takbrunnar TR-E samt med HusAMA 2011 del JSE.171 och JSE.471.
 • Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333).
 • Bräddavloppet har löstagbar överbräddningsdel.

Product links

close modal

Variants

ELSLINGA

Fabriksmonterad elslinga för uppvärmning av brunn med bottenutlopp. För fast anslutning till 230 V, 18-36 W. 

Part no. 1VELS

Part no. 1VELSL, Elslinga extra lång (3-12 m)

EXTRA LÅNGT UTLOPPSRÖR

Utloppsdel 600 mm lång.

Part no. 1VTFU110, Ø 110 mm

Part no. 1VTFU75, Ø 75 mm

Specify when describing and ordering

  • Takbräddavlopp FURO 182
  • Utlopp
  • Eventuella variantutföranden

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.
Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet. SundaHus och BVB är två organisationer som ställtt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat.