Do like this
 1. Välj totallängd.
 2. Välj längd L1 (L2, L3 och L4 vid flersidig ränna).
 3. Välj utlopp.
 4. Välj golvtyp.
 5. Välj belastningsklass.
 6. Välj kvalitet på rostfritt, EN 1.4301 eller syrafast rostfritt, EN 1.4404.
 7. Välj de installationstillbehör som önskas.
 8. Välj de tillbehör som önskas.
 9. Välj eventuella variantutföranden.

Floor drain

FURO 168 LIB
För livsmedelsindustrins höga krav på hygien och rengörbarhet.

Properties FURO 168 LIB

 • Kan byggas till valfri längd med täthetstestade flänsförband.
 • Modullängd max 2950 mm.
 • Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
 • För ingjutning i betonggolv.
 • Rännans botten är V-formad för att underlätta självrensning.
 • För klinkergolv, massagolv samt stålslipat betonggolv.
 • Fast utloppsdel med sido- eller bottenutlopp Ø 75 eller Ø 110 mm.
 • Rostfritt, körbart spaltlock.
 • Installationstillbehör som ingår: Levereras täckt för att hindra betong från att rinna ner i rännan under gjutning. Rejäla fästöron för förankring i bjälklaget. Dessa ger möjlighet till enkel höjdjustering ovanifrån. Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflänsar.

LIB (LIVSMEDELSINDUSTRIBRUNN) ÄR EN PRODUKTSERIE MED FÖLJANDE EGENSKAPER:

 • Brunnen, med vattenlås och silkorg, har en mycket kraftig och stryktålig konstruktion som tål daglig hantering under tuffa förhållanden med höga hygieniska krav.
 • Ränna och brunn har sidor och botten som är lätt åtkomliga och inspekterbara, utan bakteriesamlande spalter.
 • Det urtagbara vattenlåset har handtag med bajonettlåsning och ett skyddat packningsläge. Se separat bild vattenlås.
 • Silkorg med 6 L volym, ingår som standard. Den väl tilltagna volymen tillåter uppsamling av en stor avfallsmängd innan silkorgen behöver tömmas. Se separat bild silkorg.
 • Alla ytor är i betat utförande.
 • Brunnarna för klinker K1 är utförda utan dräneringsspalter eller hål vid tätskiktsflänsen eftersom detta ej kan utföras hygieniskt.

Load classes

 • L15 For areas with light weight traffic. Tested acc. to EN 1253-1 with 10 kN load.
 • R50 For areas with medium weight traffic. Tested acc. to EN 1253-1 with 33 kN load.
 • M125 For areas with truck traffic. Tested acc. to EN 1253-1 with 85 kN load.

Image gallery

+ 1

Product links

close modal

Floor types

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 400 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 400 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 400 mm

Installation accessory

STÄLLBEN

Enkel justering ovanifrån. Höjd 300 mm. Använd Bits till ställben. Fotens diameter = 100 mm.

Part no. 1SB40

STÄLLBEN

Av M10 gängstång och justering med vingmutter. Höjd 300 mm. Fotens diameter = 100 mm.

Part no. 1SB30

BITS TILL STÄLLBEN

För enkel justering av ställben.

Part no. 1BITS16

Accessory

SILKORG

Volym 6,0 L. Ingår som standard.

Part no. 220SKLIB11

VATTENLÅS

Ingår som standard.

Part no. 220VLIB2

VATTENLÅS

Avstängningsbart med nyckel.

Part no. 220VALIB2

GASTÄTT LOCK

Gastätt lock. Ersätter vattenlås.

Part no. 220LGLIB12

Variants

INLOPP

Inlopp med 50 mm slätstos.

Part no. 1VIN50

RUTGALLER

Rutgaller.

Part no. 1VR

LAMELLGALLER

Lamellgaller.

Part no. 1LG

EXTRA UTLOPP

Ränna med flera utlopp, kompletteras med c/c mått.

Part no. 1VRUR

FLER ANSLUTANDE RÄNNOR

Fler anslutande rännor L2, L3, L4.

Part no. 1VFAR

RADONTÄTNING

Fabriksmonterad radon- och vattentätning.

Part no. 1VRT

Documents

Specify when describing and ordering

  • Kanalrenne FURO 168
  • Totallängd
  • Längd L1 (L2, L3 och L4 vid flersidig ränna)
  • Utlopp
  • Golvtyp
  • Belastningsklass
  • Kvalitet på rostfritt
  • Installationstillbehör
  • Tillbehör
  • Eventuella variantutföranden

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.
Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet. SundaHus och BVB är två organisationer som ställtt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat.