Do like this
 1. Välj utlopp.
 2. Välj golvtyp.
 3. Välj de installationstillbehör som önskas.
 4. Välj de tillbehör som önskas.
 5. Välj eventuella variantutföranden.

 

Golvbrunnen levereras som standard komplett med vattenlås och silöverdel för den golvtyp som väljs.

Floor drain

FURO 006
För alla våtutrymmen i offentliga miljöer.
FURO 006 är typgodkänd TG No 1299 och uppfyller kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1.FURO 006 är typgodkänd TG No 1299 och uppfyller kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1.FURO 006 är typgodkänd TG No 1299 och uppfyller kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1.

Properties FURO 006

 • Flexibel för olika bjälklag och byggtekniker.
 • Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333).
 • För ingjutning i betonggolv och montering i träbjälklag.
 • Silöverdelar för klinkergolv, massagolv och plastmatta som är vinkelställbara och 20 mm teleskopiskt ställbara.
 • Levereras som standard med sil ”Swirl”. Silen för golvtyp matta är fastskruvad med tre skruvar.
 • Urtagbart vattenlås med handtag.
 • EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc.
 • Installationstillbehör som ingår: Underdelen levereras täckt för att hindra betong från att rinna ner i brunnen under gjutning. Rejäla fästöron för förankring i bjälklaget. Dessa ger möjlighet till enkel höjdjustering ovanifrån.

Load classes

 • K3 For areas without traffic. Tested acc. to EN 1253-1 with 2 kN load.
 • L15 For areas with light weight traffic. Tested acc. to EN 1253-1 with 10 kN load.

Type approval

FURO 006 är typgodkänd TG No 1299 och uppfyller kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1.

Advises and instructions

 • Golvbrunnen levereras som standard komplett med vattenlås och silöverdel för den golvtyp som väljs.
 • Golvbrunnsdel och silöverdel kan även beställas var för sig. Detta är fördelaktigt när beslutet om golvtyp tas i ett sent skede i byggprocessen. Med brunnsdelen installerad kan denna kompletteras i efterhand med den silöverdel som passar för den valda golvtypen.

Image gallery

Product links

close modal

Floor types

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: min 124 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: min 124 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: min 124 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 120-140 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 117-137 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 117-137 mm

Installation accessory

FUROFIX MONTERINGSFIXTUR

Part no. 1FUROFIX200

Part no. 1FUROFIX300

STÄLLBEN

Enkel justering ovanifrån. Höjd 300 mm. Använd Bits till ställben. Fotens diameter = 100 mm.

Part no. 1SB40

BITS TILL MONTERINGSFIXTUR

För enkel justering av monteringsfixtur.

Part no. 1BITS15

BITS TILL STÄLLBEN

För enkel justering av ställben.

Part no. 1BITS16

MONTERINGSPLATTA FÖR TRÄBJÄLKLAG

Monteringsplatta för golvbrunn i träbjälklag.

Part no. 133MP1

SKÄRMALL

Skärmall för plastmatta och tätskiktsduk.

Part no. 133SM1

Accessory

VATTENLÅS

Ingår som standard. Kan eftermonteras i Spygatt.

Part no. 133VH22

VATTENLÅS

Med mekaniskt luktstopp. Ersätter standardvattenlås. Kan eftermonteras i Spygatt.

Part no. 133VL12

GASTÄTT INNERLOCK

Lock som stänger brunnen. Ersätter vattenlås.

Part no. 133GIH2

SIL CLASSIC

Belastningsklass K3.

Part no. 133SC1K1

Part no. 133SC3K1, för plastmatta

SIL CLASSIC

Belastningsklass L15.

Part no. 133SC1L2

Part no. 133SC2L2, för plastmatta

SIL UNIVERSE

Belastningsklass K3.

Part no. 133SV1K1

Part no. 133SV2K1, för plastmatta

SIL CLASSIC, MED URTAG

Med urtag Ø 40 mm. Belastningsklass H1,5.

Part no. 133SCU1K1

Part no. 133SCU2K1, för plastmatta

TÄCKLOCK

Belastningsklass L15. Ej gastätt.

Part no. 133TL1L1

Part no. 133TL2L1, för plastmatta

LYFTKROK

Lyftkrok för brunnssilar.

Part no. 1LK2

Variants

JORDFLÄTA

Fabriksmonterad jordfläta för potentialutjämning.

Part no. 1VJF

Part no. 1VJF1

RADONTÄTNING

Fabriksmonterad radon- och vattentätning.

Part no. 1VRT

SPYGATT

Golvbrunn utan vattenlås. Kapacitet 2 l/s. Vattenlås kan eftermonteras om så önskas.

Part no. 1VSU133

Specify when describing and ordering

  • Golvbrunn FURO 006
  • utlopp
  • Golvtyp
  • Installationstillbehör
  • Tillbehör
  • Eventuella variantutföranden

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.
Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet. SundaHus och BVB är två organisationer som ställtt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat.