Do like this
 1. Välj längd.
 2. Välj utlopp.
 3. Välj golvtyp.
 4. Välj kvalitet på rostfritt, EN 1.4301 eller syrafast rostfritt, EN 1.4404.
 5. Välj de installationstillbehör som önskas.
 6. Välj de tillbehör som önskas.
 7. Välj eventuella variantutföranden.

Golvränna för dusch och omklädning

FURO 023
Barfotavänlig golvränna för offentlig dusch och omklädning.
FURO 023 är konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1.

Properties FURO 023

Funktionell rostfri golvränna för offentlig miljö.
 

 • Idealisk för bad, spa, gym och andra offentliga dusch- och omklädningsrum.
 • Tåliga och stabila silplåtar, erbjuds även med fastlåsning (se variantutföranden).
 • Lättskött och lättåtkomliga delar för att underlätta städ och underhåll.
 • Tillverkas i syrafast rostfritt stål i kvalitet EN 1.4404.
 • Rännans bredd är 150 mm och längden är valfri mellan 400 och 3000 mm i 100 mm intervall.

Load classes

 • 9 kN

Type approval

FURO 023 är konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1.

Advises and instructions

För att bibehålla det rostfria ytskiktet i en salt- och klorrik miljö ska rännor och brunnar dagligen spolas av med färskvatten samt tömmas på föremål som kan orsaka rostsmitta (järnhaltiga föremål som ex.vis hårspännen och dylikt som rostar och ”smittar” den rostfria ytan). Rännan ska skrubbas överallt regelbundet minst en gång per månad med Scotch-Brite. Stålull och andra järnhaltiga material får ej användas.

Product links

close modal

Floor types

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 163-183 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 163-183 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 173-181 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 173-181 mm

Measurements

Installation accessory

STÄLLBEN

Enkel justering ovanifrån. Höjd 300 mm. Använd Bits till ställben. Fotens diameter = 100 mm.

Part no. 1SB40

STÄLLBEN

Av M10 gängstång och justering med vingmutter. Höjd 300 mm. Fotens diameter = 100 mm.

Part no. 1SB30

BITS TILL STÄLLBEN

För enkel justering av ställben.

Part no. 1BITS16

AQUA TÄT

Aquatät för plastmatta. Används under matta vid montage av klämram.

Part no. 1AQUAT40

Accessory

SILKORG

Volym 2,5 dl. Kapacitet 1,2 l/s.

Part no. 133SK12

SILKORG

Volym 5 dl. Kapacitet 1,5 l/s. Passar i spygattutförande och i brunn med varianten Påbyggnadsdel.

Part no. 133SK22

VATTENLÅS

Ingår som standard. Kan eftermonteras i Spygatt.

Part no. 126VH2

VATTENLÅS

Med mekaniskt luktstopp.

Part no. 126VL12

LYFTKROK

Lyftkrok för rutgaller och silplåtar.

Part no. 1LK1

Variants

FASTSKRUVNING AV SILPLÅT

Fastskruvad silplåt med försänkt insexskruv.

Part no. 1VFSIKR

Part no. 1VEU

ANPASSAT DJUP ÖVERDEL

Anpassat djup på överdel 50-100 mm.

Part no. 1VADI0

JORDFLÄTA

Fabriksmonterad jordfläta för potentialutjämning.

Part no. 1VJF

Part no. 1VJF1

PÅBYGGNADSDEL

Påbyggnadsdel, ger plats för extra stora tillbehör. Ökar totalhöjden med 60 mm.

Part no. 1VPA126

GAVELPLACERAD UTLOPPSDEL

Utloppsdelen är placerad i änden av rännan.

Part no. 1VGU

EXTRA UTLOPP

Ränna med flera utlopp, kompletteras med c/c mått.

Part no. 1VRUR

RADONTÄTNING

Fabriksmonterad radon- och vattentätning.

Part no. 1VRT

ANPASSAD FÖR TRÄBJÄLKLAG

För montering i träbjälklag med plastmatta som slutgolv.

Part no. 1VTBF

Specify when describing and ordering

  • Golvränna FURO 023
  • Längd
  • Utlopp
  • Golvtyp
  • Kvalitet på rostfritt
  • Installationstillbehör
  • Tillbehör
  • Eventuella variantutföranden

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.
Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet. SundaHus och BVB är två organisationer som ställtt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat.