Do like this
 1. Välj längd.
 2. Välj utlopp.
 3. Välj golvtyp.
 4. Välj kvalitet på rostfritt, EN 1.4301 eller syrafast rostfritt, EN 1.4404.
 5. Välj de installationstillbehör som önskas.
 6. Välj de tillbehör som önskas.
 7. Välj eventuella variantutföranden.

 

Den lågbyggda konstruktionen på FURO 125 innebär att flödeskapaciteten är begränsad. Där stora flöden krävs bör i första hand FURO 117 väljas. Om man p.g.a. begränsat utrymme i bjälklaget ändå väljer FURO 125 måste stora tillflöden kunna styras för att undvika översvämning. Observera att angivna kapacitetsvärden gäller vid 20 mm överbräddning.

Floor drain

FURO 125
Vid ombyggnad och renovering som kräver hög vattengång.

Properties FURO 125

 • Valfri längd x bredd 200 mm. (Min längd 300 mm).
 • Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
 • För ingjutning i betonggolv.
 • Rännöverdelar för klinkergolv, massagolv, plastmatta samt stålslipat betonggolv.
 • Urtagbart vattenlås.
 • Fast utloppsdel, utföres som på bild och ritning till längd 1500 mm, med utloppsdelen placerad vid vänster kortsida. Ränna med längd 1600–3000 mm utföres med mittplacerad utloppsdel.
 • Vid sidoutlopp riktas detta, som på bilden, mot långsidan.
 • Rostfritt, halkskyddat rutgaller, utfört i delar med max vikt 6 kg per del.
 • Installationstillbehör som ingår: Levereras täckt för att hindra betong från att rinna ner i rännan under gjutning. Rejäla fästöron för förankring i bjälklaget. Dessa ger möjlighet till enkel höjdjustering ovanifrån. Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflänsar.

Load classes

 • L15 For areas with light weight traffic. Tested acc. to EN 1253-1 with 10 kN load.

Advises and instructions

 • Den lågbyggda konstruktionen på FURO 125 innebär att flödeskapaciteten är begränsad. Där stora flöden krävs bör i första hand FURO 117 väljas. Om man p.g.a. begränsat utrymme i bjälklaget ändå väljer FURO 125 måste stora tillflöden kunna styras för att undvika översvämning. Observera att angivna kapacitetsvärden gäller vid 20 mm överbräddning.

Product links

close modal

Floor types

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 160 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 160 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 160 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 156-168 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 156-168 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 160 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 160 mm

Installation accessory

STÄLLBEN

Enkel justering ovanifrån. Höjd 300 mm. Använd Bits till ställben. Fotens diameter = 100 mm.

Part no. 1SB40

STÄLLBEN

Av M10 gängstång och justering med vingmutter. Höjd 300 mm. Fotens diameter = 100 mm.

Part no. 1SB30

BITS TILL STÄLLBEN

För enkel justering av ställben.

Part no. 1BITS16

AQUA TÄT

Aquatät för plastmatta. Används under matta vid montage av klämram.

Part no. 1AQUAT40

Accessory

SILKORG

Volym 7,5 dl.

Part no. 1SKR1

SANDFÅNG

Volym 6 dl.

Part no. 1SFR1

LYFTKROK

Lyftkrok för rutgaller och silplåtar.

Part no. 1LK1

Variants

SILPLÅT

Diagonal mönstring. Belastningsklass L15.

Part no. 1SILD

SILPLÅT

Rak mönstring.
Belastningsklass L15.

Part no. 1SILR

SPALTLOCK

Belastningsklass L15.

Part no. 1SLL

FASTSKRUVNING AV GALLER

Galler är fäst med skruv.

Part no. 1VFG

UTLOPPSDELEN TILL HÖGER

Utloppsdel placerad vid höger kortsida, med sidoutlopp riktat mot långsidan.

Part no. 1VUH

UTLOPP I GAVELN

Utloppsdelen placerad i gaveln på rännan.

Part no. 1VUK

SKARVFLÄNS

Endast ihop med klinker K3, massagolv och stålslipat betonggolv.

Part no. 1VFS

Documents

Specify when describing and ordering

  • Låg ROT-golvränna FURO 125
  • Längd
  • Utlopp
  • Golvtyp
  • Kvalitet på rostfritt
  • Installationstillbehör
  • Tillbehör
  • Eventuella variantutföranden

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.
Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet. SundaHus och BVB är två organisationer som ställtt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat.