• Brunnar för dusch, bad och omklädning

  Rostfria golvbrunnar och rännor anpassade för offentliga duschrum, bad och spa, städrum, kök och omklädning. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov och av hög kvalité.

  • FURO 006

   Golvbrunn

  • FURO 007

   Golvbrunn

  • FURO 008

   Golvbrunn

  • FURO 021

   Smal badhusränna

  • FURO 022

   Dubbelspaltränna

  • FURO 023

   Golvränna för dusch och omklädning

  • FURO 032

   Minispygatt

 • Brunnar för kök och restaurang samt lätt industri

  Rostfria golvbrunnar och rostfria golvrännor anpassade för ytor med lättare belastningar som kök och restaurang samt industri. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov och av högsta kvalitét.

  • FURO 104

   Golvbrunn

  • FURO 105

   Golvbrunn

  • FURO 113

   Stor golvbrunn

  • FURO 115

   Smal golvränna

  • FURO 117

   Stor golvränna

  • FURO 123

   Låg ROT-golvbrunn

  • FURO 125

   Låg ROT-golvränna

  • FURO 149

   Smal sandfångsränna

  • FURO 152

   Sandfångsbrunn

  • FURO 153

   Sandfångsränna

  • FURO 154

   Sandfångsränna

  • FURO 320

   Tvättstuge-golvränna

  • FURO 325

   Städrumsbrunn

  • FURO 513

   Sko- och stöveltvätt

 • Brunnar för verkstad och tung industri

  Rostfria golvbrunnar och rännor som tål tyngre belastning i bland annat fabriker och verkstäder. Furhoffs VVS-produkter är tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov och av högsta kvalitet.

  • FURO 139

   Golvbrunn

  • FURO 140

   Golvbrunn

  • FURO 141

   Golvbrunn

  • FURO 142

   Golvbrunn

  • FURO 148

   Smal golvränna

  • FURO 149

   Smal sandfångsränna

  • FURO 150

   Verkstadsränna

  • FURO 151

   Stor golvränna

  • FURO 152

   Sandfångsbrunn

  • FURO 153

   Sandfångsränna

  • FURO 154

   Sandfångsränna

  • FURO 155

   Industribrunn

  • FURO 157

   Industriränna

  • FURO 158 FURO 158-10

   Stations- och terminalränna

  • FURO 159

   Port- och Garageränna

  • FURO 161

   Kanalränna med galleröppning

  • FURO 162

   Kanalränna med galleröppning

  • FURO 163

   Kanalränna med slitsöppning

  • FURO 164

   Kanalränna med slitsöppning

 • Brunnar för höga hygienkrav

  Rostfria golvbrunnar och rännor för lokaler med höga krav på stryktålighet och hygien, t.ex. i livsmedelsindustrin. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov av högsta kvalitet.

  • FURO 165 LIB

   Golvbrunn för livsmedelsindustri

  • FURO 166 LIB

   Kanalränna med galleröppning för livsmedelsindustri

  • FURO 167 LIB

   Kanalränna med galleröppning för livsmedelsindustri

  • FURO 168 LIB

   Kanalränna med slitsöppning för livsmedelsindustri

  • FURO 169 LIB

   Stor golvränna för livsmedelsindustri

  • FURO 170

   Hygienbrunn

  • FURO 172

   FURO clean™ hygienbrunn

  • FURO 173

   FURO clean™ hygienbrunn

  • FURO 176

   Hygienränna

 • Brunnar för tak och terrass

  Rostfria golvbrunnar utan vattenlås avsedda att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk, t.ex. terrasser, garage och innergårdar. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov av högsta kvalitet.

  • FURO 180

   Takbrunn

  • FURO 182

   Takbräddavlopp

  • FURO 183

   Stuprörsgenomföring

  • FURO 188

   Biotoptakbrunn

  • FURO 189

   Sedumtakbrunn

  • FURO 191

   Liten terrassbrunn

  • FURO 192

   Stor terrassbrunn

  • FURO 193

   Terrassränna

 • Avdunstningsrännor

  Rostfria rännor utan utlopp med jämnt djup för uppsamling av vatten som får dunsta. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov och av högsta kvalitet. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO AVDUNSTNING

   Avdunstningsrännor

 • Gjutasfaltsbrunnar

  Rostfria golvbrunnar utan vattenlås avsedda att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk, t.ex. terrasser, garage och innergårdar.

  • FURO 184

   Liten gjutasfaltbrunn

  • FURO 185

   Stor gjutasfaltbrunn

  • FURO 187

   Gjutasfaltränna

 • Rensbrunnar och spolbrunnar

  Rostfria brunnar för åtkomst i avloppsanläggningar vid rengöring och spolning. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov, av högsta kvalitet.

  • FURO 195

   Rensbrunn/Spolbrunn

  • FURO 197

   Rensbrunn/Spolbrunn

 • Entrébrunnar

  Rostfria golvbrunnar anpassade efter de krav som ställs på att ta hand om vatten i entréer. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov av högsta kvalitet. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 008LE

   Entrébrunn

  • FURO 113KE

   Entrébrunn

  • FURO 113UE

   Entrébrunn

 • Stallbrunnar

  Rostfria brunnar anpassade efter de krav som ställs på att brunnar i stallmiljö. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov av högsta kvalitet. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO SB

   Stallbrunn

 • Latrinbrunnar

  Rostfria latrinbrunnar. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov av högsta kvalitet. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 098

   Latrinbrunn

 • Reservdelar till brunnar och rännor

  Här hittar du tillgängliga reservdelar till våra brunnar och rännor som går att beställa direkt från lager för snabb leverans.

  • Reservdelar Packningar

  • Reservdelar Silkorgar

  • Reservdelar Sandfång

  • Reservdelar Vattenlås

  • Reservdelar Lyftkrokar