• Sanitetsbrunnar

  Brunnar för alla former av våtrum, som t.ex. dusch, bad, städ, kök och omklädning. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 006

   Golvbrunn

  • FURO 007

   Golvbrunn

  • FURO 008

   Golvbrunn

  • FURO 021

   Golvränna

  • FURO 022

   Dubbelspaltränna

 • Brunnar för storkök och lätt industri

  Brunnar och rännor anpassade för ytor med lättare belastningar, t.ex. i storkök och industri. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 104

   Golvbrunn

  • FURO 105

   Golvbrunn

  • FURO 113

   Stor golvbrunn

  • FURO 115

   Smal golvränna

  • FURO 117

   Stor golvränna

  • FURO 123

   Låg ROT-golvbrunn

  • FURO 125

   Låg ROT-golvränna

  • FURO 149

   Smal sandfångsränna

  • FURO 152

   Sandfångsbrunn

  • FURO 153

   Sandfångsränna

  • FURO 154

   Sandfångsränna

  • FURO 320

   Tvättstuge-golvränna

  • FURO 325

   Städrumsbrunn

  • FURO 513

   Sko- och stöveltvätt

 • Brunnar för verkstad och tung industri

  Brunnar och rännor som tål tyngre belastning i t ex fabriker och verkstäder. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 139

   Golvbrunn

  • FURO 140

   Golvbrunn

  • FURO 141

   Golvbrunn

  • FURO 142

   Golvbrunn

  • FURO 148

   Smal golvränna

  • FURO 149

   Smal sandfångsränna

  • FURO 150

   Verkstadsränna

  • FURO 151

   Stor golvränna

  • FURO 152

   Sandfångsbrunn

  • FURO 153

   Sandfångsränna

  • FURO 154

   Sandfångsränna

  • FURO 155

   Industribrunn

  • FURO 157

   Industriränna

  • FURO 159

   Port- och Garageränna

  • FURO 161

   Kanalränna med galleröppning

  • FURO 162

   Kanalränna med galleröppning

  • FURO 163

   Kanalränna med slitsöppning

  • FURO 164

   Kanalränna med slitsöppning

 • Brunnar för höga hygienkrav

  Brunnar och rännor för lokaler med höga krav på stryktålighet och hygien, t.ex. i livsmedelsindustrin. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 165 LIB

   Golvbrunn för livsmedelsindustri

  • FURO 166 LIB

   Kanalränna med galleröppning för livsmedelsindustri

  • FURO 167 LIB

   Kanalränna med galleröppning för livsmedelsindustri

  • FURO 168 LIB

   Kanalränna med slitsöppning för livsmedelsindustri

  • FURO 169 LIB

   Stor golvränna för livsmedelsindustri

  • FURO 170

   Hygienbrunn

  • FURO 176

   Hygienränna

 • Tak- och terrassbrunnar

  Brunnar utan vattenlås avsedda att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk, t.ex. terrasser, garage och innergårdar. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 180

   Takbrunn

  • FURO 182

   Takbräddavlopp

  • FURO 191

   Liten terrassbrunn

  • FURO 192

   Stor terrassbrunn

  • FURO 193

   Terrassränna

 • Gjutasfaltsbrunnar

  Brunnar utan vattenlås avsedda att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk, t.ex. terrasser, garage och innergårdar. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 184

   Liten gjutasfaltbrunn

  • FURO 185

   Stor gjutasfaltbrunn

  • FURO 186

   Smal gjutasfaltränna

 • Rens- och spolbrunnar

  Brunnar för åtkomst i avloppsanläggningar vid rengöring och spolning. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 195

   Rensbrunn/Spolbrunn

  • FURO 197

   Rensbrunn/Spolbrunn

 • Entrébrunnar

  Anpassade efter de krav som ställs på att ta hand om vatten i entréer. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 008LE

   Entrébrunn

  • FURO 113KE

   Entrébrunn

  • FURO 113UE

   Entrébrunn

 • Stallbrunnar

  Anpassade efter de krav som ställs på att brunnar i stallmiljö. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO SB

   Stallbrunn

 • Latrinbrunnar

  Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

  • FURO 098

   Latrinbrunn

 • Råttstopp

  För att förhindra att råttor tar sig in i fastighetens avloppssystem.

  • FURO 088

   Råttstopp

 • Reservdelar

  Här finner du tillgängliga reservdelar som går att beställa direkt från lager.

  • Reservdelar Packningar

  • Reservdelar Silkorgar

  • Reservdelar Sandfång

  • Reservdelar Vattenlås