Tak- och terrassbrunnar

Brunnar utan vattenlås avsedda att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk, t.ex. terrasser, garage och innergårdar. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!
  • FURO 180

   Roof drain

  • FURO 182

   Roof drain

  • FURO 183

   Stuprörsgenomföring

  • FURO 191

   Drain

  • FURO 192

   Drain

  • FURO 193

   Drain