Gjutasfaltsbrunnar

Brunnar utan vattenlås avsedda att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk, t.ex. terrasser, garage och innergårdar. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!
    • FURO 184

      Drain

    • FURO 185

      Drain