Do like this
 1. Välj längd.
 2. Välj höjd på överdel (L1, L2, L3).
 3. Välj de tillbehör som önskas.
 4. Välj eventuella variantutföranden.

 

Terrassrännans brunn är avsedd för montage i betongbjälklag med förborrat hål Ø 132 mm. Vid installation i samband med gjutning av betongplattan/bjälklaget bör variantutförande med fästöron väljas.

Drain

FURO 193
För terrasser, innergårdar och garage med tätskikt under överbyggnad.

Properties FURO 193

 • För montage i betongbjälklag.
 • Terrassrännan är avsedd att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk. Ex terrasser, garage eller innergårdar där en traditionell golvränna med vattenlås inte kan användas. Rännan kräver lokal ingjutning av betong.
 • Terrassrännans utloppsbrunn är avsedd för tätskikt av bitumen, ev. förstärkt med mastix eller gjutasfalt. Levereras med 150 mm bred perforerad inklistringsfläns. Denna fläns är avsedd för bitumentätskikt som läggs med tätskiktsmatta lokalt under den perforerade flänsen och därefter sammansvetsas med tätskiktet som läggs ovanpå flänsen.

FURO 193 är avsedd för tätskikt under överbyggnad. Över- och underdel beställs var för sig.

 • Valfri längd i 0,5-m intervall. 1 m - 100 m. Vid långa längder kan fler utlopp behövas.
 • Bredd 150 mm.
 • Rännan utföres med fall 0,5%.
 • Överdelen består av ränna med fastskruvade silplåtar samt ett teleskoprör som finns i tre längder, kapbar i följande intervall:
  L1 för överbyggnad 160 - 260 mm.
  L2 för överbyggnad 160 - 560 mm.
  L3 för överbyggnad 160 - 860 mm.
 • Teleskopiskt ställbar överdel som är kapbar.
 • Syrafast rostfri kvalitet EN 1.4404 (SS 2348).
 • Utan vattenlås.
 • Långt, kapbart utloppsrör Ø 75 mm för att undvika skarv.
 • Syrafast rostfri silplåt utförd i längd 500 mm och 1000 mm, med maxvikt 8 kg per del.
 • Installationstillbehör som ingår: Levereras med skyddslock som hindrar byggrester att falla ned i utloppsröret resp. rännan. Rejäla fästöron på rännan för förankring i bjälklaget. Dessa ger möjlighet till enkel höjdjustering ovanifrån. Stödring för mastix och gjutasfalt.

Load classes

 • R50 For areas with medium weight traffic. Tested acc. to EN 1253-1 with 33 kN load.

Advises and instructions

 • Terrassrännans brunn är avsedd för montage i betongbjälklag med förborrat hål Ø 132 mm. Vid installation i samband med gjutning av betongplattan/bjälklaget bör variantutförande med fästöron väljas.

Product links

close modal

Floor types

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 160-860 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 160-860 mm

Installation accessory

STÄLLBEN

Enkel justering ovanifrån. Höjd 300 mm. Använd Bits till ställben. Fotens diameter = 100 mm.

Part no. 1SB40

STÄLLBEN

Av M10 gängstång och justering med vingmutter. Höjd 300 mm. Fotens diameter = 100 mm.

Part no. 1SB30

BITS TILL STÄLLBEN

För enkel justering av ställben.

Part no. 1BITS16

Accessory

SANDFÅNG

Volym 5 dl. Kapacitet 5,5 l/s.

Part no. 126SF52

LYFTKROK

Lyftkrok för rutgaller och silplåtar.

Part no. 1LK1

Variants

ELSLINGA

Fabriksmonterad elslinga för uppvärmning av brunn med bottenutlopp. För fast anslutning till 230 V, 18-36 W. 

Part no. 1VELS

Part no. 1VELSL, Elslinga extra lång (3-12 m)

BOTTENUTLOPP Ø 110 MM

Bottenutlopp Ø 110 mm.

Part no. 1VB110

SIDOUTLOPP Ø 75 MM

Sidoutlopp Ø 75 mm. Inklusive fästöron.

Part no. 1VGJS75

FÄSTÖRON

För installation i samband med gjutning av betongplattan/
bjälklaget. Utrustad med fästöron för fixering.

Part no. 1VMF

Specify when describing and ordering

  • Terrassränna FURO 193
  • Längd
  • Höjd överdel (L1, L2, L3)
  • Tillbehör
  • Eventuella variantutföranden

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.
Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet. SundaHus och BVB är två organisationer som ställtt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat.