Do like this
 1. Välj de tillbehör som önskas.
 2. Välj eventuella variantutföranden.

 

Gjutasfaltbrunnen är avsedd för montage i betongbjälklag med förborrat hål Ø 132 mm. Vid installation i samband med gjutning av betongplattan/bjälklaget bör variantutförande med fästöron väljas.

Drain

FURO 184
För avvattning av terrasser, innergårdar, parkeringsdäck m.fl. utrymmen som har gjutasfalt som slityta och toppskikt.

Properties FURO 184

GJUTASFALTBRUNN AV ROSTFRITT STÅL FÖR AVVATTNING AV TERRASSER, INNERGÅRDAR, PARKERINGSDÄCK M.M.
FÖR MONTAGE I BETONGBJÄLKLAG:

 • Gjutasfaltbrunnen är avsedd att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk, t.ex terrasser, garage och innergårdar där en traditionell golvbrunn med vattenlås inte kan användas.
 • Är den utsatt för nederbörd betraktas den som takavlopp. Är den installerad under tak betraktas den som golvbrunn utan vattenlås.
 • Gjutasfaltbrunnen är avsedd för tätskikt av bitumen förstärkt med gjutasfalt som toppskikt och slityta. Levereras med 150 mm bred perforerad inklistringsfläns. Denna fläns är avsedd för bitumentätskikt som läggs med tätskiktsmatta lokalt under den perforerade flänsen och därefter sammansvetsas med tätskiktet som läggs ovanpå flänsen.
 • Silöverdelen levereras för 20 mm tjockt gjutasfaltskikt. Distansringar (tillbehör) ger ställbarhet 20 - 35 mm.
 • Syrafast rostfri kvalitet EN 1.4404 (SS 2348).
 • Utan vattenlås.
 • Långt, kapbart, utloppsrör Ø 75 mm för att undvika skarv i bjälklaget.
 • Fastskruvad silplåt.
 • Rund perforerad inklistringsfläns.
 • Installationstillbehör som ingår: Levereras med skyddslock som hindrar byggrester att falla ned i utloppsröret.

Load classes

 • M125 For areas with truck traffic. Tested acc. to EN 1253-1 with 85 kN load.

Advises and instructions

 • Gjutasfaltbrunnen är avsedd för montage i betongbjälklag med förborrat hål Ø 132 mm. Vid installation i samband med gjutning av betongplattan/bjälklaget bör variantutförande med fästöron väljas.

Image gallery

Product links

close modal

Floor types

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 521,5-536,5 mm

Accessory

SANDFÅNG

Volym 5 dl. Kapacitet 5,5 l/s.

Part no. 126SF52

KUPOLSIL/LÖVSIL

För ytor med gräs eller träd.

Part no. 126KS12

DISTANSRINGAR

Höjer överdel med 20-35 mm.

Part no. 1DS22

Variants

ELSLINGA

Fabriksmonterad elslinga för uppvärmning av brunn med bottenutlopp. För fast anslutning till 230 V, 18-36 W. 

Part no. 1VELS

Part no. 1VELSL, Elslinga extra lång (3-12 m)

BOTTENUTLOPP Ø 110 MM

Bottenutlopp Ø 110 mm.

Part no. 1VB110

SIDOUTLOPP Ø 75 MM

Sidoutlopp Ø 75 mm. Inklusive fästöron.

Part no. 1VGJS75

FÄSTÖRON

För installation i samband med gjutning av betongplattan/
bjälklaget. Utrustad med fästöron för fixering.

Part no. 1VMF

Specify when describing and ordering

  • Gjutasfaltbrunn FURO 184
  • Tillbehör
  • Eventuella variantutföranden

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.
Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet. SundaHus och BVB är två organisationer som ställtt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat.