Do like this
 1. Välj utlopp. 
 2. Välj golvtyp.
 3. Välj de installationstillbehör som önskas.
 4. Välj de tillbehör som önskas.
 5. Välj eventuella variantutföranden.

 

Nyttja brunnens flexibilitet för olika bjälklag och byggtekniker. I exemplet ovan visas ingjutning i två steg.

Använd brunnens anpassningsmöjligheter för olika golvtyper och dess ställbarhet vid installation.

Fixtur och ställben underlättar fixering av brunnen innan gjutning. Enkel justering av höjd och vinkel med hjälp av skruvdragare.

Floor drain

FURO 007
För alla våtutrymmen i offentliga miljöer.

Properties FURO 007

 • Flexibel för olika bjälklag och byggtekniker.
 • För ingjutning i betonggolv och montering i träbjälklag.
 • Silöverdelar för klinkergolv, massagolv, plastmatta samt stålslipat betonggolv som är vridbara 360°, vinkelställbara och teleskopiska.
 • Levereras som standard med sil Classic i belastningsklass K3 samt urtagbart vattenlås med handtag.
 • Tillverkas i syrafast rostfritt stål i kvalitet EN 1.4404 (SS2348).
 • EPDM-gummitätningar enligt En 681-1 typ Wc.
 • Installationstillbehör som ingår: Underdelen levereras täckt för att hindra betong från att rinna ner i brunnen under gjutning. Rejäla fästöron för förankring i bjälklaget. Dessa ger möjlighet till enkel höjdjustering ovanifrån. Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflänsar.

Load classes

 • K3 For areas without traffic. Tested acc. to EN 1253-1 with 2 kN load.
 • L15 For areas with light weight traffic. Tested acc. to EN 1253-1 with 10 kN load.

Advises and instructions

 • Nyttja brunnens flexibilitet för olika bjälklag och byggtekniker. I exemplet ovan visas ingjutning i två steg.
 • Använd brunnens anpassninghsmöjligheter för olika golvtyper och dess ställbarhet vid installation.
 • Fixtur och ställben underlättar fixering av brunnen innan gjutning. Enkel justering av höjd och vinkel med hjälp av skruvdragare.

Image gallery

+ 1

Product links

close modal

Floor types

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 132-152 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 132-152 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 133-165 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 149-181 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 149-181 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 132-152 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 142-162 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 142-162 mm

Installation accessory

FUROFIX MONTERINGSFIXTUR

Part no. 1FUROFIX200

Part no. 1FUROFIX300

STÄLLBEN

Enkel justering ovanifrån. Höjd 300 mm. Använd Bits till ställben. Fotens diameter = 100 mm.

Part no. 1SB40

BITS TILL MONTERINGSFIXTUR

För enkel justering av monteringsfixtur.

Part no. 1BITS15

BITS TILL STÄLLBEN

För enkel justering av ställben.

Part no. 1BITS16

MONTERINGSPLATTA FÖR TRÄBJÄLKLAG

Monteringsplatta för golvbrunn i träbjälklag.

Part no. 133MP2

SKÄRMALL

Skärmall för plastmatta och tätskiktsduk.

Part no. 133SM1

Accessory

SILKORG

Volym 2,5 dl. Kapacitet 1,2 l/s.

Part no. 133SK12

SILKORG

Volym 5 dl. Kapacitet 1,5 l/s. Passar i spygattutförande och i brunn med varianten Påbyggnadsdel.

Part no. 133SK22

SANDFÅNG

Volym 3 dl. Kapacitet 0,6 l/s. Passar i spygattutförande och i brunn med varianten Påbyggnadsdel.

Part no. 133SF21

VATTENLÅS

Ingår som standard. Kan eftermonteras i Spygatt.

Part no. 133VH22

VATTENLÅS

Med mekaniskt luktstopp. Ersätter standardvattenlås. Kan eftermonteras i Spygatt.

Part no. 133VL12

VATTENLÅS

Med bakvatten- och luktstopp. Ersätter standardvattenlås. Kan eftermonteras i spygatt.

Part no. 133VLB12

GASTÄTT INNERLOCK

Lock som stänger brunnen. Ersätter vattenlås.

Part no. 133GIH2

SIL CLASSIC

Belastningsklass K3.

Part no. 133SC1K1

Part no. 133SC3K1, för plastmatta

SIL CLASSIC

Belastningsklass L15.

Part no. 133SC1L2

Part no. 133SC2L2, för plastmatta

SIL CLASSIC, MED LÅSNING

Fastskruvbar sil. Fungerar endast med vattenlås i brunnen.

För extra säkerhet (häktesutförande) välj tillbehöret Säkerhetstorx.

Part no. 133SCL1L2, låst med torxskruv

Part no. 133SCL2L2

Part no. PINO6X60, säkerhetstorx

SIL CLASSIC, MED URTAG

Med urtag Ø 40 mm. Belastningsklass H1,5.

Part no. 133SCU1K1

Part no. 133SCU2K1, för plastmatta

TÄCKLOCK

Belastningsklass L15. Ej gastätt.

Part no. 133TL1L1

Part no. 133TL2L1, för plastmatta

LYFTKROK

Lyftkrok för brunnssilar.

Part no. 1LK2

Variants

JORDFLÄTA

Fabriksmonterad jordfläta för potentialutjämning.

Part no. 1VJF

Part no. 1VJF1

INLOPPSDEL

Inloppsrör Ø 50 mm. Ökar totalhöjden med 50 mm.

Part no. 1VIN133

PÅBYGGNADSDEL

Påbyggnadsdel, ger plats för extra stora tillbehör. Ökar totalhöjden med 50 mm.

Part no. 1VPA133

FÖRHÖJD ÖVERDEL

Ökar totalhöjden med 25 mm.

Part no. 1VHO133

RADONTÄTNING

Fabriksmonterad radon- och vattentätning.

Part no. 1VRT

SPYGATT

Golvbrunn utan vattenlås. Kapacitet 2 l/s. Vattenlås kan eftermonteras om så önskas.

Part no. 1VSU133

Specify when describing and ordering

  • Gulvbrunn FURO 007
  • Utlopp
  • Golvtyp
  • Installationstillbehör
  • Tillbehör
  • Eventuella variantutföranden

   

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.
Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet. SundaHus och BVB är två organisationer som ställtt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat.