Gör så här
 1. Välj utlopp.
 2. Välj eventuella variantutföranden.

Takbräddavlopp

FURO 182
För takavvattning i självfallssystem.

Egenskaper FURO 182

 • För avvattning av platta och låglutande tak.
 • Bräddavloppet är avsedd att installeras i självfallssystem i tak med bitumen.
 • Tätskiktsflänsen är en 150 mm bred perforerad inklistringsfläns, avsedd för tak där det läggs en tätskiktsmatta lokalt under den perforerade flänsen och därefter sammansvetsas med bitumenskiktet ovanpå flänsen. Detta överensstämmer med tätskiktsgarantiers regelverk för takbrunnar TR-E samt med HusAMA 2011 del JSE.171 och JSE.471.
 • Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333).
 • Bräddavloppet har löstagbar överbräddningsdel.
 • Finns på lager för omgående leverans.

Godkännanden

FURO 182 är godkänd av Tätskiktsgarantier och uppfyller deras regelverk för takbrunnar, TR-E. Den uppfyller även kraven i HusAMA 2011 del JSE.171 och JSE.471. Takbrunnen är även konstruerad för att uppfylla kraven i SS-EN 1253-1. I variantutförande med 110-utlopp uppfyller den även Tätskiktsgarantiers regelverk för takbrunnar, TR-1.

Produktlänkar

Generator för beskrivningstext
close modal

Utlopp

B 75

Bottenutlopp Ø75 mm Kapacitet l/s

B 110

Bottenutlopp Ø110 mm Kapacitet l/s

Mått

Variantutföranden

ELSLINGA

Fabriksmonterad elslinga för uppvärmning av brunn med bottenutlopp. För fast anslutning till 230 V, 18-36 W. 

Art.nr. 1VELS, Elslinga (3 m)

Art.nr. 1VELSL, Elslinga extra lång (3-12 m)

EXTRA LÅNGT UTLOPPSRÖR

Förlängt utloppsrör med +490 mm. Totallängd 990 mm. 

Art.nr. 1VTFU110, Ø 110 mm

Art.nr. 1VTFU75, Ø 75 mm

Ange vid beskrivning och beställning

  • Takbräddavlopp FURO 182
  • Utlopp
  • Eventuella variantutföranden

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.
Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet. SundaHus och BVB är två organisationer som ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat.