Avdunstningsrännor

Rostfria rännor utan utlopp med jämnt djup för uppsamling av vatten som får dunsta. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov och av högsta kvalitet. Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!
    • FURO AVDUNSTNING

      Avdunstningsrännor