Avdunstningsrännor

FURO AVDUNSTNING
Rännor utan utlopp med jämnt djup hela längden.

Egenskaper FURO AVDUNSTNING

Avdustningsrännor passar då det inte finns lämplig avloppsanslutning i närheten eller då det inte finns möjlighet att koppla på oljeavskiljare.
 

 • Rännan kan tillfälligt samla upp ex. tövatten som sedan dunstar.
 • För bättre motståndskraft mot vägsalt och dylikt rekomenderas rännor i syrafast rostfri kvalité.
 • Rännorna kan anpassas till olika belastningsklasser. 

Råd och anvisningar

Välj bland följande rännor som då konstrueras utan utlopp och med jämnt djup:
 

 • FURO 148, smal golvränna för industri m.m.
  Valfri längd x bredd 150 mm.
 • FURO 150, golvränna för verkstäder och tvätthallar.  
  Valfri längd i 0,5-m intervall. 1 m – 100 m. Bredd 150 mm.
 • FURO 151, stor golvränna för industri m.m.  
  Valfri längd x bredd 300 mm.
 • FURO 159, port- och garageränna för ingjutning i betonggolv inom industri, verkstäder, P-hus, garage, och som spärr vid portar eller linjeavvattning i kuvertfall. Valfri längd i 0,5-m intervall. 1m–100m. Bredd 110 mm.

 

Produktlänkar

Generator för beskrivningstext
close modal