Takbrunnar och terrassbrunnar samt brunnar för gröna tak

Rostfria golvbrunnar utan vattenlås avsedda att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk, t.ex. terrasser, garage och innergårdar. Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov av högsta kvalitet.
  • FURO 180

   Takbrunn

  • FURO 182

   Takbräddavlopp

  • FURO 183

   Stuprörsgenomföring

  • FURO 188

   Biotoptakbrunn

  • FURO 189

   Sedumtakbrunn

  • FURO 191

   Liten terrassbrunn

  • FURO 192

   Stor terrassbrunn

  • FURO 193

   Terrassränna