Gör så här
 1. Välj typ FURO SB (innebär att valt grundutförande i punkt 2 nedan är försedd med stallsilplåt och i syrafast rostfritt EN 1.4404)
 2. Välj grundutförande FURO 142, 152, 153, 154, 161 eller 162
 3. Välj längd för golvrännor FURO 153, 154, 161 eller 162

Stallbrunn

FURO SB
För stallgång, spolplats, skötselplats, persedelvårdsrum, hovslagarrum och hästbox i häststall.

Egenskaper FURO SB

 • Alla FURO SB-brunnar utförs av syrafast rostfritt material för att klara stallmiljö med urin, ammoniak m.m.
 • Upplyftbara stallsilplåtarna som är dimensionerade för belastning av stor häst. Silplåtarna har silhål Ø 9 mm vilket har säkerhetsfördelar jämfört med andra lösningar (rutgaller, spaltplåtar).
 • Risken för att hästen skall fastna eller rycka med sig gallret upp när den vänds i ex spolspiltan utesluts.
 • Även broddade hästar kan vändas utan risk.
 • Silplåtarnas hålbild minimerar även nedfallet av halm, spån, hår, tagel och andra större partiklar i brunnen.
 • Mindre partiklar (sand, jord m.m.) som rinner ned genom hålen sedimenterar i brunnen som skall rengöras vid behov.
 • Installationstillbehör som ingår: Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i brunnen vid gjutning. Fästöron som underlättar förankring i bjälklaget.

Råd och anvisningar

Välj bland följande brunnar/rännor i vårt sortiment som kan förses med stallsilplåtar:

 • FURO 141 Golvbrunn, dim 173x173 mm. Komplettera med tillbehöret Sandfång.
 • FURO 142 Golvbrunn, dim 273x273 mm. Komplettera med tillbehöret Sandfång.
 • FURO 152 Golvbrunn med upplyftbar sand- och sedimentbehållare, dim 300x300 mm.
 • FURO 153 Golvränna med upplyftbar sand- och sedimentbehållare. Valfri längd x 300 mm.
 • FURO 154 Golvränna där sand och sediment skyfflas upp. Valfri längd x 300 mm.
 • FURO 161 Golvränna, valfri skarvbar längd x bredd 100  mm samt stor utloppsdel. Komplettera med tillbehöret Sandfång.
 • FURO162 Golvränna, valfri skarvbar längd x bredd 200 mm samt stor utloppsdel. Komplettera med tillbehöret Sandfång.

 

Mer information och tekniska data finner du under respektive produktsida.

Miljöbilder

Produktlänkar

Generator för beskrivningstext
close modal

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.
Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet. SundaHus och BVB är två organisationer som ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat.