Gör så här
 1. Välj längd.
 2. Välj utlopp.
 3. Välj golvtyp.
 4. Välj kvalitet på rostfritt, EN 1.4301 eller syrafast rostfritt, EN 1.4404
 5. Välj de installationstillbehör som önskas.
 6. Välj de tillbehör som önskas.
 7. Välj eventuella variantutföranden.

 

Den slimmade konstruktionen på FURO 022 innebär att flödeskapaciteten är begränsad. Observera att angivna kapacitetsvärden gäller vid 20 mm överbräddning enligt SS-EN 1253.   Vi rekommenderar därför max två duschar per utloppsbrunn för FURO 022. Vid fler än två duschar bör variantutförd ränna med flera utloppsbrunnar väljas.

Dubbelspaltränna

FURO 022
Rostfri golvränna för golvavvattning.
FURO 022 är typgodkänd TG No SC 1475-11 och uppfyller kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1.

Egenskaper FURO 022

FURO 022 är en rostfri smal golvränna med dubbelspalt och nätt utloppsbrunn, utformad för effektiv golvavvattning. Rännan passar flera olika olika miljöer som omklädningsrum och duschutrymmen och kan även användas som spärränna. Utförandet kan anpassas genom att välja mellan spaltlock (ingår som standard), silplåtar eller att fylla locket med golvklinker för en mer diskret design.
 

Produktinformation:

 • Längd: Upp till 3500 mm.
 • Material: Rostfritt stål (EN 1.4301) alternativt syrafast rostfritt stål (EN 1.4404).
 • Användningsområden: Rännan gjuts in i betonggolv och finns anpassad för olika golvtyper som klinkergolv, massagolv, plastmatta och stålslipat betonggolv.
 • Justerbar och praktisk: FURO 022 är utrustad med en 360° vridbar golvbrunn som är placerad vid gaveln. Rännan har även ett urtagbart vattenlås med handtag för enkel underhållning.
 • Effektiv dränering: Med 6-8 mm spalt på var sida om locket för vattenavrinning (för alternativ silplåt - se variantutförande). EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc säkerställer en tät anslutning.
 • Installationstillbehör som ingår: Rännan levereras täckt för att hindra betong från att rinna ner i rännan under gjutning. Rejäla fästöron för förankring i bjälklaget och möjlighet till enkel höjdjustering ovanifrån. Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflänsar.

 • Säkerhet och komfort: Barfotavänlig och slipad fin yta för ökad säkerhet och komfort. Om produkten används i en dusch, se våra råd och anvisningar.

Belastningsklasser

 • K3 För utrymmen utan körtrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 2 kN belastning.

Godkännanden

FURO 022 är typgodkänd TG No SC 1475-11 och uppfyller kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1.

Råd och anvisningar

 • FURO 022 är utformad med en slimmad konstruktion som kan påverka flödeskapaciteten. Angivna kapacitetsvärden grundar sig på en överbräddning på 20 mm, enligt SS-EN 1253. För att säkerställa optimal prestanda, rekommenderar vi att du begränsar användningen av FURO 022 till högst två duschar per utloppsbrunn. Om behovet överskrider detta, rekomenderas att välja variantutförande dubbla utloppsbrunnar. Detta säkerställer en effektiv  avrinning.

Produktlänkar

Generator för beskrivningstext
close modal

Utlopp

S 75

Sidoutlopp Ø75 mm Kapacitet 0,9 l/s

B 75

Bottenutlopp Ø75 mm Kapacitet 0,9 l/s

Golvtyper

Stålslipat betonggolv

Golvmaterial: Betong Tätskikt: Golv utan tätskikt Tätskiktsanslutning: - Totalhöjd: 180 mm

Klinker K3

Golvmaterial: Plattor i sättbruk Tätskikt: Golv utan tätskikt Tätskiktsanslutning: - Totalhöjd: 180 mm

Klinker K4

Golvmaterial: Plattor direkt på tätskikt Tätskikt: Tätskikt som kan rollas/spacklas ut och ansluts mot slät rostfri fläns Tätskiktsanslutning: 50 mm bred rostfri klisterfläns Totalhöjd: 183-191 mm

Klinker K5

Golvmaterial: Plattor direkt på tätskikt Tätskikt: Tätskikt/Manschett som kläms fast Tätskiktsanslutning: Klämfläns Totalhöjd: 191-202 mm

Massagolv

Golvmaterial: Massagolv Tätskikt: Epoxy- eller akrylmassa Tätskiktsanslutning: Massafläns med ursparning för massa Totalhöjd: 180 mm

Plastmatta

Golvmaterial: Plastmatta 1,5-4 mm Tätskikt: Plastmatta Tätskiktsanslutning: FURO klämram Totalhöjd: 180 mm

Mått

Installationstillbehör

STÄLLBEN

Enkel justering ovanifrån. Höjd 300 mm. Använd Bits till ställben. Fotens diameter = 100 mm.

Se video här!

Art.nr. 1SB40

STÄLLBEN

Av M10 gängstång och justering med vingmutter. Höjd 300 mm. Fotens diameter = 100 mm.

Art.nr. 1SB30

BITS TILL STÄLLBEN

För enkel justering av ställben.

Art.nr. 1BITS16

AQUA TÄT

Aquatät för plastmatta. Används under matta vid montage av klämram.

Art.nr. 1AQUAT40

Tillbehör

LYFTKROK

Lyftkrok för brunnssilar.

Art.nr. 1LK2

Variantutföranden

SILPLÅT

Silplåt med rak mönstring. Belastningsklass K3.

Art.nr. 1SIKR0.6L1, rak mönstring

Art.nr. 1SIKD0.6L1, diagonal mönstring

Art.nr. 1SIKD06L1

Art.nr. 1SIKR06L1

KLINKERLOCK

Belastningsklass K3. Invändigt djup 14 mm.

Art.nr. 1KLK0.5L1

Art.nr. 1KLK05L1

MITTPLACERAD UTLOPPSDEL

Utloppsdelen är placerad i mitten av rännan. Observera utloppsrörets position, se måttskiss. 

Art.nr. 1VMU022

DUBBLA UTLOPP

Ränna med flera utlopp, kompletteras med c/c mått.

Art.nr. 1VFUBB, bottenutlopp

Art.nr. 1VFUBS, sidoutlopp

Ange vid beskrivning och beställning

  • Dubbelspaltränna FURO 022
  • Längd
  • Utlopp
  • Golvtyp
  • Kvalitet på rostfritt
  • Installationstillbehör
  • Tillbehör
  • Eventuella variantutföranden

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.
Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet. SundaHus och BVB är två organisationer som ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat.