Gör så här
  1. Välj eventuella variantutföranden.

Sedumtakbrunn

FURO 189
För takavvattning på sedumtak.

Egenskaper FURO 189

Rostfri takbrunn avsedd för tätskikt under sedumöverbyggnad. Över- och underdel beställs var för sig.
 

  • Överdelen består av en sarg som hindrar sedum från utloppet. 
  • Underdel levereras med lövsil i utloppet.
  • Syrafast rostfri kvalitet EN 1.4404 (SS 2348).
  • Utan vattenlås.
  • Långt, kapbart utloppsrör Ø 110 mm för att undvika skarvar i bjälklag.
  • Finns på lager för omgående leverans.

Godkännanden

FURO 189 är godkänd av Tätskiktsgarantier och uppfyller deras regelverk för takbrunnar, TR-E. Den uppfyller även kraven i HusAMA 2011 del JSE.171 och JSE.471. Takbrunnen är även konstruerad för att uppfylla kraven i SS-EN 1253-1. I variantutförande med 110-utlopp uppfyller den även Tätskiktsgarantiers regelverk för takbrunnar, TR-1.

Produktlänkar

Generator för beskrivningstext
close modal

Mått

Variantutföranden

FÖRLÄNGT UTLOPPSRÖR

Förlängt utloppsrör med +490 mm. Totallängd 990 mm. 

Art.nr. 1VTFU

ELSLINGA

Fabriksmonterad elslinga för uppvärmning av brunn med bottenutlopp. För fast anslutning till 230 V, 18-36 W. 

Art.nr. 1VELS, Elslinga (3 m)

Art.nr. 1VELSL, Elslinga extra lång (3-12 m)