Gjutasfaltsbrunnar

Rostfria golvbrunnar utan vattenlås avsedda att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk, t.ex. terrasser, garage och innergårdar.
  • FURO 184

   Liten gjutasfaltbrunn

  • FURO 185

   Stor gjutasfaltbrunn

  • FURO 187

   Gjutasfaltränna