Brunnar och rännor för verkstad och tung industri

Rostfria golvbrunnar och rännor som tål tyngre belastning i bland annat fabriker och verkstäder. Furhoffs VVS-produkter är tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov och av högsta kvalitet.
  • FURO 139

   Golvbrunn

  • FURO 140

   Golvbrunn

  • FURO 141

   Golvbrunn

  • FURO 142

   Golvbrunn

  • FURO 148

   Smal golvränna

  • FURO 149

   Smal sandfångsränna

  • FURO 150

   Verkstadsränna

  • FURO 151

   Stor golvränna

  • FURO 152

   Sandfångsbrunn

  • FURO 153

   Sandfångsränna

  • FURO 154

   Sandfångsränna

  • FURO 155

   Industribrunn

  • FURO 157

   Industriränna

  • FURO 158 FURO 158-10

   Stations- och terminalränna

  • FURO 159

   Port- och Garageränna

  • FURO 161

   Kanalränna med galleröppning

  • FURO 162

   Kanalränna med galleröppning

  • FURO 163

   Kanalränna med slitsöppning

  • FURO 164

   Kanalränna med slitsöppning