Gör så här
 1. Välj totallängd.
 2. Välj längd L1 (L2, L3 och L4 vid flersidig ränna).
 3. Välj utlopp.
 4. Välj golvtyp.
 5. Välj belastningsklass.
 6. Välj kvalitet på rostfritt, EN 1.4301 eller syrafast rostfritt, EN 1.4404.
 7. Välj de installationstillbehör som önskas.
 8. Välj de tillbehör som önskas.
 9. Välj eventuella variantutföranden.

Kanalränna med galleröppning för livsmedelsindustri

FURO 166 LIB
För livsmedelsindustrins höga krav på hygien och rengörbarhet.

Egenskaper FURO 166 LIB

 • Kan byggas till valfri längd med täthetstestade flänsförband. Bredd 100 mm.
 • Modullängd max 2950 mm.
 • Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
 • För ingjutning i betonggolv.
 • Rännans botten är V-formad för att underlätta självrensning.
 • För klinkergolv, massagolv samt stålslipat betonggolv.
 • Fast utloppsdel med sido- eller bottenutlopp Ø 75 eller Ø 110 mm.
 • Rostfritt, körbart rutgaller utfört i delar med max vikt 8 kg per del.
 • Installationstillbehör som ingår: Levereras täckt för att hindra betong från att rinna ner i rännan under gjutning. Rejäla fästöron för förankring i bjälklaget. Dessa ger möjlighet till enkel höjdjustering ovanifrån. Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflänsar.

LIB (LIVSMEDELSINDUSTRIBRUNN) ÄR EN PRODUKTSERIE MED FÖLJANDE EGENSKAPER:

 • Brunnen med vattenlås och silkorg har en mycket kraftig och stryktålig konstruktion som tål daglig hantering under tuffa förhållanden med höga hygieniska krav.
 • Ränna och brunn har sidor och botten som är lätt åtkomliga och inspekterbara, utan bakteriesamlande spalter.
 • Det urtagbara vattenlåset har handtag med bajonettlåsning och ett skyddat packningsläge. Ingår som standard. Se separat bild vattenlås.
 • Silkorg med 6 L volym, ingår som standard. Den väl tilltagna volymen tillåter uppsamling av en stor avfallsmängd innan silkorgen behöver tömmas. Se separat bild silkorg.
 • Alla ytor är i betat utförande.
 • Brunnarna för klinker K1 är utförda utan dräneringsspalter eller hål vid tätskiktsflänsen eftersom detta ej kan utföras hygieniskt.

Belastningsklasser

 • L15 För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 10 kN belastning.
 • M125 För utrymmen med lastbils- och trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 85 kN belastning.

Godkännanden

FURO 166 är konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1.

Produktlänkar

Generator för beskrivningstext
close modal

Utlopp

S 75

Sidoutlopp Ø75 mm Kapacitet 5 l/s

S 110

Sidoutlopp Ø110 mm Kapacitet 5,6 l/s

B 75

Bottenutlopp Ø75 mm Kapacitet 5,5 l/s

B 110

Bottenutlopp Ø110 mm Kapacitet 7,7 l/s

Golvtyper

Stålslipat betonggolv

Golvmaterial: Betong Tätskikt: Golv utan tätskikt Tätskiktsanslutning: - Totalhöjd: 378 mm

Klinker K3

Golvmaterial: Plattor i sättbruk Tätskikt: Golv utan tätskikt Tätskiktsanslutning: - Totalhöjd: 378 mm

Massagolv

Golvmaterial: Massagolv Tätskikt: Epoxy- eller akrylmassa Tätskiktsanslutning: Massafläns med ursparning för massa Totalhöjd: 378 mm

Mått

Installationstillbehör

STÄLLBEN

Av M10 gängstång och justering med vingmutter. Höjd 300 mm. Fotens diameter = 100 mm.

Art.nr. 1SB30

Tillbehör

SILKORG

Volym 6,0 L. Ingår som standard.

Art.nr. 220SKLIB11

VATTENLÅS

Ingår som standard.

Art.nr. 220VLIB2

VATTENLÅS

Avstängningsbart med nyckel.

Art.nr. 220VALIB2

GASTÄTT LOCK

Gastätt lock. Ersätter vattenlås.

Art.nr. 220LGLIB12

Variantutföranden

INLOPP

Inlopp med 50 mm slätstos.

Art.nr. 1VIN50

SPALTLOCK

Belastningsklass L15.

Art.nr. 1SLL

SPALTLOCK

Belastningsklass M125.

Art.nr. 1SLM

LAMELLGALLER

Lamellgaller.

Art.nr. 1LG

FLER ANSLUTANDE RÄNNOR

Fler anslutande rännor L2, L3, L4.

Art.nr. 1VFAR

RADONTÄTNING

Fabriksmonterad radon- och vattentätning.

Art.nr. 1VRT

Ange vid beskrivning och beställning

  • Kanalränna FURO 166
  • Totallängd
  • Längd L1 (L2, L3 och L4 vid flersidig ränna)
  • Utlopp
  • Golvtyp
  • Belastningsklass
  • Kvalitet på rostfritt
  • Installationstillbehör
  • Tillbehör
  • Eventuella variantutföranden

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.
Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet. SundaHus och BVB är två organisationer som ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat.