Gjør dette
 1. Velg FURO SB (Den valte utførelsen  i punkt 2 er utstyrt med silplate for heststall og i syrefast rustfritt stål, EN 1.4404.)
 2. Velg utførelse  FURO 142, 152, 153, 154, 161 eller 162
 3. Veg lengde for gulvrenner FURO 153, 154, 161 eller 162

Stallbrønn

FURO SB
Gulvbrønn til hestestallens vaskespilt.

Egenskaper FURO SB

 • Dim 600 x 300 mm.
 • Syrefast kvalitet EN 1.4404 (SS 2348/AISI 316L).
 • Brønnen har sikkerhetssilplater, slamoppsamler og vannlås.
 • Stallbrønnen er beregnet for innstøping i betonggulvet i vaskespiltet.
 • De oppløftbare sikkerhetssilplatene er dimensjonert for belastning av stor hest. Silplatene har silhull Ø 9 mm. Denne konstruksjonen har sikkerhetsfordeler i forhold til andre løsninger (ruterister, spaltlokk).
 • Ingen risiko for at hesten skal hekte eller dra med seg risten opp når den snur seg i vaskespiltet.
 • Selv hester med brodder i skoene kan vendes uten risiko.
 • Silplatenes hullbilde minimerer også muligheten for halm, spon, hestehår og andre større partikler å komme ned i brønnen.
 • Mindre partikler (sand, jord m.m.) som renner ned gjennom hullene kommer ned i brønnens slamoppsamler som må rengjøres ved behov.
 • Utløpsdelen er utstyrt med oppløftsbar vannlås og beskyttelseplate som styrer nedspylt slam inn i oppsamleren.
 • Installasjonshjelpmidler som inngår:  Beskyttelseslokk som hindrer betongen i å renne ned i rennen. Festeører som forenkler forankringen i bjelkelaget.

Råd og anvisninger

Velg neon av følgende brønner/renner:

 • FURO 141 Gulvsluk, dim 173x173 mm.  Komplitteres med tilbehør sandfang.
 • FURO 142 Gulvsluk, dim 273x273 mm. Komplitteres med tilbehør sandfang.
 • FURO 152 Gulvsluk med oppløftbart sandfang, dim 300x300 mm.
 • FURO 153 Gulvrenne med oppløftbart sandfang. Valgfri lengde x 300 mm.
 • FURO 154 Gulvrenne der sanden skuffes bort. Valgfri lengde x 300 mm.
 • FURO 161 Gulvrenne, valgfri lengde med flenseforbindelser x bredde 100  mm. Komplitteres med tilbehør sandfang.
 • FURO162 Gulvrenne, valgfri lengde med flenseforbindelser x bredde 200  mm. Komplitteres med tilbehør sandfang.

 

Mer informasjon og tekniske data finner du under det respektive produktarket.

Se miljøbilder
close modal

Miljøvurderte VVS-produkter
Gjør beviste materialvalg ved å bruke Furhoffs sine miljøvurderte produkter.
Det er viktig at et bygg produkt ikke inneholder helsefarlige eller miljøskadelige stoffer, verken ved produksjon, bygg- eller bruks sted. Svenske SundaHus og BVB er to organisasjoner som har satt opp kriterier for miljøvurdering av byggevarer. Furhoffs VVS-produkter er vurdert av begge organisasjoner med gode resultater.