Støpeasfaltbrønner

Brønner uten vannlås for montering i utendørs bjelkelag med frostrisiko, f. eks. terrasser, garasjer og gårdsrom. Produsert og utviklet i Norden, tilpasset nordiske behov. Furhoffs gulvsluk - det sikre valget!
    • FURO 184

      Liten støpeasfaltbrønn

    • FURO 185

      Stor støpeasfaltbrønn