Fordampingsrenner

Renner uten utløp med jevn dybde for oppsamling av vann som kan fordampe.
    • FURO AVDUNSTNING

      Avdunstningsrännor