Do like this
 1. Välj höjd på överdel (L1, L2, L3).
 2. Välj de tillbehör som önskas.
 3. Välj eventuella variantutföranden.

 

Terrassbrunnen är avsedd för montage i betongbjälklag med förborrat hål Ø 225 mm. Vid installation i samband med gjutning av betongplattan/bjälklaget bör variantutförande med fästöron väljas.

Drain

FURO 192
För terrasser, innergårdar och garage med tätskikt under överbyggnad.

Properties FURO 192

 • För montage i betongbjälklag.
 • Terrassbrunnen är avsedd att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk. Ex terrasser, garage eller innergårdar där en traditionell golvbrunn med vattenlås inte kan användas.
 • Terrassbrunnen är avsedd för tätskikt av bitumen, ev förstärkt med mastix eller gjutasfalt. Levereras med 150 mm bred perforerad inklistringsfläns. Denna fläns är avsedd för bitumentätskikt som läggs med tätskiktsmatta lokalt under den perforerade flänsen och därefter sammansvetsas med tätskiktet som läggs ovanpå flänsen.

FURO 192 är avsedd för tätskikt under överbyggnad. Över- och underdel beställs var för sig.

 • Dim. 273 x 273 mm.
 • Överdelen har fastskruvad silplåt och finns i tre längder, kapbar i följande intervall:
  L1 för överbyggnad 160 - 260 mm.
  L2 för överbyggnad 160 - 560 mm.
  L3 för överbyggnad 160 - 860 mm.
 • Teleskopiskt ställbar överdel som är kapbar. - Syrafast rostfri kvalitet EN 1.4404 (SS 2348).
 • Utan vattenlås.
 • Långt, kapbart utloppsrör Ø 110 mm för att undvika skarv.
 • Fastskruvad, rostfri silplåt.
 • Installationstillbehör som ingår: Levereras med skyddslock som hindrar byggrester att falla ned i utloppsröret. Stödring för mastix och gjutasfalt.

Load classes

 • L15 For areas with light weight traffic. Tested acc. to EN 1253-1 with 10 kN load.

Advises and instructions

 • Terrassbrunnen är avsedd för montage i betongbjälklag med förborrat hål Ø 225 mm. Vid installation i samband med gjutning av betongplattan/bjälklaget bör variantutförande med fästöron väljas.

Image gallery

Product links

close modal

Floor types

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 160-860 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 160-860 mm

Accessory

SANDFÅNG

Volym 2,4 L. Kapacitet 5 l/s.

Part no. 220SF52

KUPOLSIL/LÖVSIL

För ytor med gräs eller träd.

Part no. 1KSHS27272

Part no. 1KSHS2.72.72

Variants

ELSLINGA

Fabriksmonterad elslinga för uppvärmning av brunn med bottenutlopp. För fast anslutning till 230 V, 18-36 W. 

Part no. 1VELS

Part no. 1VELSL, Elslinga extra lång (3-12 m)

SPALTLOCK

För fastskruvning. Belastningsklass M125. Förutsätter undergjutning med betong lokalt under överdelen.

Part no. 1SLMTS

BOTTENUTLOPP Ø 160 MM

Bottenutlopp Ø 160 mm.

Part no. 1VB160

SIDOUTLOPP Ø 110 MM

Sidoutlopp Ø 110 mm. Inklusive fästöron.

Part no. 1VGJS110

FÄSTÖRON

För installation i samband med gjutning av betongplattan/
bjälklaget. Utrustad med fästöron för fixering.

Part no. 1VMF

Specify when describing and ordering

  • Terrassbrunn FURO 192
  • Höjd överdel (L1, L2, L3)
  • Tillbehör
  • Eventuella variantutföranden

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.
Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet. SundaHus och BVB är två organisationer som ställtt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat.