Do like this
 1. Välj höjd på överdel (L1, L2, L3).
 2. Välj de tillbehör som önskas.
 3. Välj eventuella variantutföranden.

 

Terrassbrunnen är avsedd för montage i betongbjälklag med förborrat hål Ø 132 mm. Vid installation i samband med gjutning av betongplattan/bjälklaget bör variantutförande med fästöron väljas.

Drain

FURO 191
För terrasser, innergårdar och garage med tätskikt under överbyggnad.

Properties FURO 191

 • För montage i betongbjälklag.
 • Terrassbrunnen är avsedd att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk. Ex terrasser, garage eller innergårdar där en traditionell golvbrunn med vattenlås inte kan användas.
 • Terrassbrunnen är avsedd för tätskikt av bitumen, ev. förstärkt med mastix eller gjutasfalt. Levereras med 150 mm bred perforerad inklistringsfläns. Denna fläns är avsedd för bitumentätskikt som läggs med tätskiktsmatta lokalt under den perforerade flänsen och därefter sammansvetsas med tätskiktet som läggs ovanpå flänsen.

FURO 191 är avsedd för tätskikt under överbyggnad. Över- och underdel beställs var för sig.

 • Dim 173 x 173 mm. 
 • Överdelen har fastskruvad silplåt och finns i tre längder, kapbar i följande intervall:
  L1 för överbyggnad 160 - 260 mm.
  L2 för överbyggnad 160 - 560 mm.
  L3 för överbyggnad 160 - 860 mm.
 • Teleskopiskt ställbar överdel som är kapbar.
 • Syrafast rostfri kvalitet EN 1.4404 (SS 2348).
 • Utan vattenlås.
 • Långt, kapbart utloppsrör Ø 75 mm för att undvika skarv.
 • Fastskruvad, rostfri silplåt.
 • Installationstillbehör som ingår: Levereras med skyddslock som hindrar byggrester att falla ned i utloppsröret. Stödring för mastix och gjutasfalt.

Load classes

 • L15 For areas with light weight traffic. Tested acc. to EN 1253-1 with 10 kN load.

Advises and instructions

 • Terrassbrunnen är avsedd för montage i betongbjälklag med förborrat hål Ø 132 mm. Vid installation i samband med gjutning av betongplattan/bjälklaget bör variantutförande med fästöron väljas.

Product links

close modal

Floor types

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 160-860 mm

Floor material: Water proofing: Water proofing drain flange: Total height: 160-860 mm

Accessory

SANDFÅNG

Volym 5 dl. Kapacitet 5,5 l/s.

Part no. 126SF52

KUPOLSIL/LÖVSIL

För ytor med gräs eller träd.

Part no. 1KSHS1.71.72

Part no. 1KSHS17172

Variants

ELSLINGA

Fabriksmonterad elslinga för uppvärmning av brunn med bottenutlopp. För fast anslutning till 230 V, 18-36 W. 

Part no. 1VELS

Part no. 1VELSL, Elslinga extra lång (3-12 m)

SPALTLOCK

För fastskruvning. Belastningsklass M125. Förutsätter undergjutning med betong lokalt under överdelen.

Part no. 1SLMTS

BOTTENUTLOPP Ø 110 MM

Bottenutlopp Ø 110 mm.

Part no. 1VB110

SIDOUTLOPP Ø 75 MM

Sidoutlopp Ø 75 mm. Inklusive fästöron.

Part no. 1VGJS75

FÄSTÖRON

För installation i samband med gjutning av betongplattan/
bjälklaget. Utrustad med fästöron för fixering.

Part no. 1VMF

Specify when describing and ordering

  • Terrassbrunn FURO 191
  • Höjd överdel (L1, L2, L3)
  • Tillbehör
  • Eventuella variantutföranden

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.
Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet. SundaHus och BVB är två organisationer som ställtt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat.