Liten gjutasfaltbrunn av fabrikat Furhoffs, typ FURO 184.

  • {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}

GJUTASFALTBRUNN AV ROSTFRITT STÅL FÖR AVVATTNING AV TERRASSER, INNERGÅRDAR, PARKERINGSDÄCK M.M.
FÖR MONTAGE I BETONGBJÄLKLAG:

Gjutasfaltbrunnen är avsedd att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk, t.ex terrasser, garage och innergårdar där en traditionell golvbrunn med vattenlås inte kan användas.

Är den utsatt för nederbörd betraktas den som takavlopp. Är den installerad under tak betraktas den som golvbrunn utan vattenlås.

Gjutasfaltbrunnen är avsedd för tätskikt av bitumen förstärkt med gjutasfalt som toppskikt och slityta. Levereras med 150 mm bred perforerad inklistringsfläns. Denna fläns är avsedd för bitumentätskikt som läggs med tätskiktsmatta lokalt under den perforerade flänsen och därefter sammansvetsas med tätskiktet som läggs ovanpå flänsen.

Silöverdelen levereras för 20 mm tjockt gjutasfaltskikt. Distansringar (tillbehör) ger ställbarhet 20 - 35 mm.

- Syrafast rostfri kvalitet EN 1.4404 (SS 2348).
- Utan vattenlås.
- Långt, kapbart, utloppsrör Ø 75 mm för att undvika skarv i bjälklaget.
- Fastskruvad silplåt.
- Rund perforerad inklistringsfläns.

BELASTNINGSKLASS M125*:
För utrymmen med lastbils- och trucktrafik.
Provad enligt SS-EN 1253-1 med 85 kN belastning.

RÅD OCH ANVISNING:
Gjutasfaltbrunnen är avsedd för montage i betongbjälklag med förborrat hål Ø 132 mm.
Vid installation i samband med gjutning av betongplattan/bjälklaget bör variantutförande med fästöron väljas.

FURO 184 uppfyller kraven i AMA Hus 18 del JSE.171 och JSE.271. 
I variantutförande med 110-utlopp uppfyller den även Tätskiktsgarantiers regelverk för takbrunnar, TR-1.

 

 

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB.