Badhus- och duschränna av fabrikat Furhoffs. Försedd med lock som skydd vid gjutning.

  • {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}
Smal golvränna för ex. badhus. Idealisk runt bassänger, i duschar och omklädningsrum.

- Smal golvränna i syrafast rostfritt stål. Optimerad för badhus, för ingjutning i betonggolv.
- Öppningar i spalter och spaltlock överstiger ej 8 mm, vilket gör golvrännan barfotavänlig.
- FURO 021 är byggd i ett modulsystem vilket ger goda möjligheter att forma rännan efter verksamhetens behov.
- Urtagbart vattenlås samt innersil med handtag.
- I rännan ligger en tät upplyftbar fyrkantsprofil som bildar två spalter genom vilka vattnet rinner ner.
- I brunnen ligger ett spaltlock med hålmönster.
- Underdelen levereras täckt för att hindra betong från att rinna ner i rännan under gjutning.
- Rejäla fästöron ingår för förankring i bjälklaget. Dessa ger möjlighet till enkel höjdjustering ovanifrån.
- Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflänsar.

BELASTNINGSKLASSER
- Testad och validerad i badhusmiljö. (Testad för motsvarande 9 kN
”Test Load” i EN 1253).

GODKÄNNANDEN
- FURO 021 är konstruerad för att uppfylla kraven i den
gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1.

SKÖTSELANVISNING
För att bibehålla det rostfria ytskiktet i en salt- och klorrik miljö
ska rännor och brunnar dagligen spolas av med färskvatten
samt tömmas på föremål som kan orsaka rostsmitta (järnhaltiga
föremål som ex.vis hårspännen och dylikt som rostar och ”smittar”
den rostfria ytan). Rännan ska skrubbas överallt regelbundet minst
en gång per månad med Scotch-Brite. Stålull och andra järnhaltiga
material får ej användas.

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. 
Med reservation för eventuella ändringar.

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB. 

MagiCad

3D-modell av våra golvbrunnar.
Underlättar arbetet vid projektering.

MagiCad användare laddar ner vår Plug-in via MagiCAD:s databas och når då Selection Software och våra produkter direkt ifrån MagiCAD-programmet.

MagiCad
Övriga CAD-användare öppnar Furhoffs Selection Software för att generera en 3D-modell. (Fungerar med Internet Explorer 11 samt Google Chrome) Du väljer brunnstyp, dimension, utloppsdimension och riktning samt golvtyp och får snabbt en 3D-modell som du enkelt laddar ner