Inredning för kök och restaurang

  • FURO 904-60

   Dubbelbänk

  • FURO 910-00

   Forvaskebasseng

  • FURO 911-00

   Innmatingsbenk

  • FURO 912-00

   Utmatingsbenk

  • FURO 960

   Installasjonskanal