Kvalitet och miljö

Kvalitet och hållbarhet

Vi är till för kunden – därför skall produkter från Furhoffs skall hålla en kvalitet som är anpassad till kundens förväntningar och produktens funktion. 
Vi värnar om miljön – därför har Furhoffs ett aktivt miljöarbete och stort fokus på hållbarhet, för att inte påverka miljön negativt, varken för oss själva eller nästkommande generationer.

Tillsammans med kund i långsiktiga affärsrelationer vill vi skaffa förståelse och inlevelse i slutkundens unika situation. För att möta krav och förväntningar och fortsätta utvecklas arbetar vi utifrån ledorden: pålitlighet, ödmukhet, enkelhet, flexibilitet och stolthet. 

Furhoffs är certifierade enligt ISO14001, ISO9001, ISO3834-2, läs mer nedan.
Mer information finner du i vår Kvalitet och Miljöpolicy

Tobias Angrimer, Kvalitets- och Miljöchef


 

Våra grundvärderingar:

 • Förbättra ständigt – ”Lite bättre varje dag”
 • Uthållighet
 • Rätt från mig
 • Hög pålitlighet
 • Ordning och reda
 • Flexibilitet
 • Fokus på kund
 • Service i elitklass

 

 

 

Svetsledningssystem SS-EN ISO 3834-2

Svetsning är en av Furhoffs kärnverksamheter och vi är sedan 2012 certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2:2005. Efter den första 5-årsperiod görs en omcertifiering på en ny 5-årsperiod vilken vi klarat utan några avvikelser.
Nuvarande certifikat gäller alltså för perioden 2022 - 2027.

Certifikatet visar att vårt ledningssystem uppfyller de mest omfattande kvalitetskraven för svetsning. Ledningssystemet omfattar konstruktion, produktion, och försäljning av rostfria Lego- och VVS-produkter när krav enligt SS-EN ISO 3834 föreligger.

ISO 3834 finns i 3 olika nivåer. Nivån -2 som Furhoffs är certifierade mot ställer de högsta kraven och används vid "Omfattande kvalitetskrav". För "Normala kvalitetskrav" gäller nivå -3 och vid "Enkla kvalitetskrav" gäller nivå -4.

För dig som kund innebär detta att vi bygger in den rätta kvaliteten genom att styra svetsprocessen på ett effektivt och kontinuerligt sätt och att personal, utrustning och verkstad följer de strikta krav som gäller. 

Certifikat för nedladdning.


 

Kvalitetsledningssystem 
SS-EN ISO 9001:2015

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001 sedan 2006. Efter en framgångsrik omcertifiering enligt den uppgraderade versionen SS-EN 9001:2015 är nu vårt kvalitetsledningssystem certifierat till 2021-01-20.

Vid uppföljande revision 20180517 gjorde revisionsledaren följande kommentar: 

 • Företaget har en bra grund i gemensamma värderingar och en tydlig vision och affärsidé. Strategier för fortsatt tillväxt med lönsamhet är pådrivande. De övergripande målen bryts ned till respektive avdelning och följs upp på ett mycket bra sätt. Engagemanget för ständig förbättring är påtagligt i hela företaget. 
 • Företaget har sedan årsskiftet infört daglig styrning vilket ger alla en tydlig överblick och möjlighet att optimera resurserna.
 • Företaget lägger stort fokus på möjligheter och personalens trivsel.
 • Registrering av interna avvikelser fungerar på ett föredömligt sätt och bidrar till ständig förbättring.
 • Man har på ett tydligt sätt identifierat intressenters krav och interna-/externa förutsättningar.
 • Det råder mycket god ordning och reda i hela verksamheten. En bidragande faktor är de 5S-grupper som månadsvis arbetar med förbättringar. Ledningssystemet bidrar till att uppfylla verksamhetens mål och policys.
 • Förmågan att uppfylla krav och åtaganden bedöms mycket god. De mål och mätindikatorer som används stödjer den strategiska inriktningen att öka omsättningen med fortsatt hög lönsamhet.
  Certifikat för nedladdning.

 

Miljöledningssystem SS-EN ISO 14001:2015

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 14001 sedan 2006.

Efter en framgångsrik omcertifiering enligt den uppgraderade versionen SS-EN 14001:2015 är nu vårt miljöledningssystem certifierat till 2021-01-20.

Uppföljande revision genomfördes 20180517.

Revisionsledarens kommentar är densamma som för kvalitetsledningssystemet.

Certifikat för nedladdning.