• {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}
GOLVBRUNN AV ROSTFRITT STÅL FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV:

- Kvalitet syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Fasta överdelar för klinkergolv, massagolv, plastmatta samt stålslipat betonggolv.
- Rostfritt urtagbart vattenlås med handtag.

HYGIEN TYP 1 INNEBÄR ATT:

1. Brunnen har rundad botten och sidor som är lätt åtkomliga utan bakteriesamlande spalter.
2. Vattenlåset och dess tätning är lätt att ta ur för inspektion och rengöring.
3. Inget vatten står kvar i brunnen när vattenlåset tagits ur.
4. Alla ytor är i betat utförande.
5. Brunnarna för klinkergolv är utförda utan dräneringsspalter eller hål vid tätskiktsflänsarna eftersom detta ej kan utföras hygieniskt.

BELASTNINGSKLASSER:

- K3 för utrymmen utan körtrafik.
- L15 för utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik.
- M125 för utrymmen med lastbils- och trucktrafik.
Provad enligt SS-EN 1253 med 2 kN för K3, 10 kN för L15 och 85 kN för M125. För belastningsklass K3 och L15 levereras brunnen med sil och för klass M125 med spaltlock. Samtliga är utförda helt utan bakteriesamlande spalter.

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR:

- Skyddstejp som hindrar betong att rinna ned i brunnen.
- Fästöron som underlättar förankring i bjälklaget.

FURO 170 är sammansatt av typgodkända golvbrunnsdelar från 008-sortimentet. Konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253.

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp.
Med reservation för eventuella ändringar.

Radon- och vattentätning till FURO-brunnar

FURO golvbrunnar kan nu förses med en fabriksmonterad radontätning.

Läs här hur du förhindrar markradon att tränga in i krympspringor som uppstår mellan betongen och golvbrunnen när betongen härdar.

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB. 

Säker vatteninstallation

"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs." Här finns listan över Furhoffs produkter för säker vatten. Läs mer på säkervatten.se

MagiCad

3D-modell av våra golvbrunnar.
Underlättar arbetet vid projektering.

MagiCad användare laddar ner vår Plug-in via MagiCAD:s databas och når då Selection Software och våra produkter direkt ifrån MagiCAD-programmet.

MagiCad
Övriga CAD-användare öppnar Furhoffs Selection Software för att generera en 3D-modell. (Fungerar med Internet Explorer 11 samt Google Chrome) Du väljer brunnstyp, dimension, utloppsdimension och riktning samt golvtyp och får snabbt en 3D-modell som du enkelt laddar ner