Höj- och sänkbara bänkar

    • FURO 918-A

      Höj- och sänkbar hygienbänk