Randspolning

Disklåda med spolfunktion, lämplig för sjukhus och labbmiljöer.
    • Randspolning

      FURO Randspolning