Golvurinal av fabrikat Furhoffs, typ FURO 605.

  • {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}
GOLVURINAL AV ROSTFRI SYRAFAST PLÅT:

- Kvalitet EN 1.4404 (SS 2348).
- För ingjutning i betonggolv.
- Tillverkas i valfri längd.
- För varje plats rekommenderas 600 mm.
- För att inte monteringen skall bli alltför svår bör varje urinals längd ej väljas större än 4 meter. Vid behov av längre urinal placeras lämpligtvis flera urinaler intill varandra.

- Frontutlopp med vattenlås och utloppsrör Ø 75 mm placeras vid vänster eller höger gavel, eller i mitten. Utloppsröret riktas framåt eller nedåt. I utloppsdelen placeras en upplyftbar ”fimpkorg”.
- Stänkbleck med vattenfast träförstärkning är anpassat för både kakelbeklädnad och väggmatta. Rostfria skruv, RTS 4,2 x 32, ingår.

- Sidogavlarna kan utföras antingen med vägganslutet stänkbleck eller med fristående stänkbleck (se ritning).
- Upptill på ryggstänkblecket är urinalen försedd med syrafast spridarrör med utvändig gänga G 1/2.
- Spridarröret är inklätt och ligger skyddat av en syrafast täckplåt.

- Urinalen har halkskyddade rutgaller som är indelade i lätt upplyftbara sektioner.

- Kanten nedtill är anpassad för klinkergolv. Skall golvet ha ett tätskikt under klinkerplattorna bör detta gå in under urinalen eftersom urinalen ej har någon tätfläns att ansluta tätskiktet mot.
- Som alternativ kan urinalen förses med vidhäftningsfläns för massagolv.

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp.
Med reservation för eventuella ändringar.

Stretchbara 3D-modeller i dwg-format.

Här kan du ladda ned stretchbara 3D-modeller till din autocadapplikation.

Tvättrännor:
FR 405
FR 406
FR 407
FR 408

Urinaler:
FR 602
FR 605

En förutsättning är att du har en programvara som kan öppna dwg-filer.

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB. 

Säker vatteninstallation

"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs." Här finns listan över Furhoffs produkter för säker vatten. Läs mer på säkervatten.se

Installationsexempel