Tvättränna av fabrikat Furhoffs, typ FURO 405.

  • {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}
TVÄTTRÄNNA AV ROSTFRI PLÅT:

- Kvalitet EN 1.4301 (SS 2333).
- Rännan tillverkas i valfri längd. Max. 3000 mm.
- För varje tvättplats rekommenderas 600 mm.
- Tvålhylla för montering av blandare.
- Stänkbleck höjd 100 mm. Som tillbehör finns ett löst stänkbleck, höjd 185 mm, som skruvas på vägg. Rostfria skruv till stänkbleck, RTS 4,2 x 32 ingår.
- Rostfria konsoler ingår.
- Avloppet med utv. gängad stos G 1 ½ placerat vid vänster eller höger gavel, c/c 150 mm från ytterkant.
- Lämplig monteringshöjd är 850 mm.
- Rännan kan erhållas med fabriksmonterade blandare placerade c/c 600 mm samt med ledningsrör av koppar Ø22 x 1 mm. Vattenanslutningen placeras vid avloppsgaveln.

BLANDARHÅL:
De lagerhållna tvättrännorna är utförda med hål för enhålsblandare Ø34 mm, c/c 600 mm.
Övriga rännor är utan hål men kan på begäran utföras med fabriksgjorda blandarhål.

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp.
Med reservation för eventuella ändringar.

Stretchbara 3D-modeller i dwg-format.

Här kan du ladda ned stretchbara 3D-modeller till din autocadapplikation.

Tvättrännor:
FR 405
FR 406
FR 407
FR 408

Urinaler:
FR 602
FR 605

En förutsättning är att du har en programvara som kan öppna dwg-filer.

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB. 

Säker vatteninstallation

"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs." Här finns listan över Furhoffs produkter för säker vatten. Läs mer på säkervatten.se