Städrumsbrunn av fabrikat Furhoffs, typ FURO 325. Försedd med lock som skydd vid gjutning.

  • {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}
STÄDRUMSBRUNN AV ROSTFRITT STÅL FÖR
INGJUTNING I BETONGGOLV:

- Städrumsbrunnen är avsedd att gjutas in i golvet i städrummet för tömning av skurmaskinens smutsvatten.
- Stor ackumulerande vattenvolym för att klara tömning av skurmaskinens smutsvattentank utan översvämning i städrummet.
- Försedd med stor, upplyftbar sandfångslåda som avskiljer sand och annat skräp som kan sätta igen avloppssystemet.
- Över sandfångslådan finns en turbulensreglerande styrplåt som reglerar vattenflödet till en jämn ström vilket gör att mer sand blir kvar i sandfångslådan.
- Valfri längd x bredd 400 mm.
- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333).
- Överdelar för klinkergolv, massagolv, plastmatta samt stålslipat betonggolv som är vridbara 360°, vinkelställbara och teleskopiska.
- Gavelplacerad utloppsdel med rostfritt urtagbart vattenlås.
- EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc.
- Rostfritt, halkskyddat rutgaller, utfört i delar med max vikt 6 kg per del samt en 200 mm bred spaltplåt med hål Ø 60 mm för skurmaskinens tömningsslang.

BELASTNINGSKLASS L15:

För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik.
Provad enligt SS-EN 1253 med 10 kN belastning.

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR:

- Skyddslock som hindrar betongen att rinna ned i brunnen.
- Ursparingslist för vidhäftningsfläns vid massagolv.
- Fästöron som underlättar förankring i bjälklaget.

RÅD OCH ANVISNING:

För skurmaskiner av typen ”Gå-bakom” och för små åkbara med smutsvattentankar mellan 15-120 liter rekommenderas storlek 600x400 mm.
För större skurmaskiner med smutsvattentank mellan 120-150 liter bör brunnen vara minst dimension 800x400 mm för att få tillräckligt stor ackumulerande volym. För mycket stora maskiner bör städrumsbrunnen dimensioneras individuellt.

FURO 325 är sammansatt av typgodkända golvbrunnsdelar från 008-sortimentet. Konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253.

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp.
Med reservation för eventuella ändringar.


Radon- och vattentätning till FURO-brunnar

FURO golvbrunnar kan nu förses med en fabriksmonterad radontätning.

Läs här hur du förhindrar markradon att tränga in i krympspringor som uppstår mellan betongen och golvbrunnen när betongen härdar.

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB. 

Säker vatteninstallation

"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs." Här finns listan över Furhoffs produkter för säker vatten. Läs mer på säkervatten.se

MagiCad

3D-modell av våra golvbrunnar.
Underlättar arbetet vid projektering.

MagiCad användare laddar ner vår Plug-in via MagiCAD:s databas och når då Selection Software och våra produkter direkt ifrån MagiCAD-programmet.

MagiCad
Övriga CAD-användare öppnar Furhoffs Selection Software för att generera en 3D-modell. (Fungerar med Internet Explorer 11 samt Google Chrome) Du väljer brunnstyp, dimension, utloppsdimension och riktning samt golvtyp och får snabbt en 3D-modell som du enkelt laddar ner