Sko- och stöveltvätt av fabrikat Furhoffs.

  • {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}
SKO- OCH STÖVELTVÄTT AV BORSTADE ROSTFRIA RÖR:

FR 502 med 5 rör
FR 503 med 4 rör och 1 skrapjärn
FR 505 med ett fyrkantrör 40 x 40 mm

- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333).
- Med fasta väggkonsoler av plattstång med skruvhål Ø 11 mm.
- Tillverkas i valfri längd. För varje tvättplats rekommenderas 600 mm.
- För att effektivt ta hand om vattnet när man tvättar av skor och stövlar rekommenderar vi att en golvränna FURO 117 med sandfång gjuts in i golvet.

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta ossom projekterings- och ritningshjälp.
Med reservation för eventuella ändringar.

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB. 

Säker vatteninstallation

"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs." Här finns listan över Furhoffs produkter för säker vatten. Läs mer på säkervatten.se