• {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}
STALLBRUNN AV ROSTFRITT STÅL FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV:

- Dim 600x300 mm.
- Kvalitet syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Brunnen har säkerhetssilplåtar, slamficka och vattenlås.

FUNKTIONSBESKRIVNING AV FURHOFFS STALLBRUNN/STALLRÄNNA TYP SB:

- Alla FURO SB-brunnar utförs av syrafast rostfritt material för att klara stallmiljö med urin, ammoniak m.m.
- Upplyftbara stallsilplåtarna som är dimensionerade för belastning av stor häst. Silplåtarna har silhål Ø 9 mm vilket har säkerhetsfördelar jämfört med andra lösningar (rutgaller, spaltplåtar).
- Risken för att hästen skall fastna eller rycka med sig gallret upp när den vänds i ex spolspiltan utesluts.
- Även broddade hästar kan vändas utan risk.
- Silplåtarnas hålbild minimerar även nedfallet av halm, spån, hår, tagel och andra större partiklar i brunnen.
- Mindre partiklar (sand, jord m.m.) som rinner ned genom hålen sedimenterar i brunnen som skall rengöras vid behov.
  FURO 152 och 153 har upplyftbar sand- och slambehållare medan FURO 154 har en sedimenteringsficka som är avsedd att tömmas med skyffel.

VÄLJ BLAND FÖLJANDE BRUNNAR/RÄNNOR I VÅRT SORTIMENT SOM KAN FÖRSES MED STALLSILPLÅTAR:

FURO 141 Golvbrunn, dim 173x173 mm.
FURO 142 Golvbrunn, dim 273x273 mm.
FURO 152 Golvbrunn med upplyftbar sand- och sedimentbehållare, dim 300x300 mm.
FURO 153 Golvränna med upplyftbar sand- och sedimentbehållare. Valfri längd x 300 mm.
FURO 154 Golvränna där sand och sediment skyfflas upp. Valfri längd x 300 mm.
FURO 161, FURO 162 Golvränna, valfri skarvbar längd x bredd 100 eller 200 mm samt stor utloppsdel. 

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR:
- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i brunnen vid gjutning.
- Fästöron som underlättar förankring i bjälklaget.

 

 

VÄLJ BLAND FÖLJANDE BRUNNAR/RÄNNOR I VÅRT
SORTIMENT SOM KAN FÖRSES MED STALLSILPLÅTAR:

FURO 141         Golvbrunn, dim 173x173 mm.
FURO 142         Golvbrunn, dim 273x273 mm.
FURO 152         Golvbrunn med upplyftbar sand- och
                            sedimentbehållare, dim 300x300 mm.
FURO 153         Golvränna med upplyftbar sand- och
                            sedimentbehållare. Valfri längd x 300 mm.
FURO 154         Golvränna där sand och sediment skyfflas upp.
                            Valfri längd x 300 mm.
FURO 161-162 Golvränna, valfri skarvbar längd x bredd
                            100 eller 200 mm samt stor utloppsdel.

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB.