Latrinbrunn av fabrikat Furhoffs, typ FR 098.

  • {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}
LATRINBRUNN AV ROSTFRITT SYRAFAST STÅL FÖR INGJUTNING I BETONGPLATTA.

- Latrinbrunnen är avsedd att gjutas in i en betongplatta på mark som inte har något ytterligare tätskikt.
- Botten har en konisk form för att underlätta latrintömningen och minimera behovet av efterspolning.
- Kan köras över med bil eller lastbil för direkttömning.
- Valfri längd x bredd. Dock max 500 mm bredd för att klara trafikbelastning.
- Kvalitet rostfritt syrafast EN 1.4404 (SS 2348).
- Bottenutlopp Ø 110 mm.
- Rostfritt, körbart, lamellgaller.

BELASTNINGSKLASS M125:

För utrymmen med lastbils– och trucktrafik.
Provad enligt SS-EN 1253 med 85 kN belastning. 

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR:

- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i brunnen.
- Fästöron som underlättar förankring i bjälklaget.

 

 

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB. 

Installationsexempel