• {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}

TERRASSRÄNNA AV SYRAFAST ROSTFRITT STÅL FÖR MONTAGE I BETONGBJÄLKLAG:

Terrassrännan är avsedd att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk. Ex terrasser, garage eller innergårdar där en traditionell golvränna med vattenlås inte kan användas.
Rännan kräver lokal ingjutning av betong.

- Valfri längd i 0,5-m intervall. 1 m - 100 m. Vid långa längder kan fler utlopp behövas.
- Bredd 150 mm.
- Rännan utföres med fall 0,5%.

Terrassrännans utloppsbrunn är avsedd för tätskikt av bitumen, ev. förstärkt med mastix eller gjutasfalt. Levereras med 150 mm bred perforerad inklistringsfläns. Denna fläns är avsedd för bitumentätskikt som läggs med tätskiktsmatta lokalt under den perforerade flänsen och därefter sammansvetsas med tätskiktet som läggs ovanpå flänsen.

FURO 193 är avsedd för tätskikt under överbyggnad.
Över- och underdel beställs var för sig.

Överdelen består av ränna med fastskruvade silplåtar samt ett teleskoprör som finns i tre längder, kapbar i följande intervall:
L1 för överbyggnad 160 - 260 mm.
L2 för överbyggnad 160 - 560 mm.
L3 för överbyggnad 160 - 860 mm.

- Teleskopiskt ställbar överdel som är kapbar.
- Syrafast rostfri kvalitet EN 1.4404 (SS 2348).
- Utan vattenlås.
- Långt, kapbart utloppsrör Ø 75 mm för att undvika skarv.
- Syrafast rostfri silplåt utförd i längd 500 mm och 1000 mm, med maxvikt 8 kg per del.
- Stödring för mastix eller gjutasfalt ingår.

BELASTNINGSKLASS R50*:
För utrymmen med medeltung fordonstrafik, dock ej truck.
Provad enligt SS-EN 1253 med 33 kN belastning.

RÅD OCH ANVISNING:
Terrassrännans brunn är avsedd för montage i betongbjälklag med förborrat hål Ø 132 mm.
Vid installation i samband med gjutning av betongplattan/bjälklaget bör variantutförande med fästöron väljas.

FURO 193 uppfyller kraven i AMA Hus 18, del JSE.171 och JSE.271.
I variantutförande med 110-utlopp uppfyller den även 
Tätskiktsgarantiers regelverk för takbrunnar, TR-1.