Liten terrassbrunn av fabrikat Furhoffs, typ FURO 191.

  • {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}

TERRASSBRUNN AV ROSTFRITT STÅL FÖR MONTAGE I BETONGBJÄLKLAG:

Terrassbrunnen är avsedd att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk. Ex terrasser, garage eller innergårdar där en traditionell golvbrunn med vattenlås inte kan användas.

Terrassbrunnen är avsedd för tätskikt av bitumen, ev. förstärkt med mastix eller gjutasfalt. Levereras med 150 mm bred perforerad inklistringsfläns. Denna fläns är avsedd för bitumentätskikt som läggs med tätskiktsmatta lokalt under den perforerade flänsen och därefter sammansvetsas med tätskiktet som läggs ovanpå flänsen.

FURO 191 är avsedd för tätskikt under överbyggnad.
Över- och underdel beställs var för sig.

Överdelen har fastskruvad silplåt och finns i tre längder, kapbar i följande intervall:
L1 för överbyggnad 160 - 260 mm.
L2 för överbyggnad 160 - 560 mm.
L3 för överbyggnad 160 - 860 mm.

- Teleskopiskt ställbar överdel som är kapbar.
- Syrafast rostfri kvalitet EN 1.4404 (SS 2348).
- Utan vattenlås.
- Långt, kapbart utloppsrör Ø 75 mm för att undvika skarv.
- Fastskruvad, rostfri silplåt.
- Stödring för mastix och gjutasfalt ingår.

BELASTNINGSKLASS L15*:
För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik.
Provad enligt SS-EN 1253 med 10 kN belastning.

RÅD OCH ANVISNING:
Terrassbrunnen är avsedd för montage i betongbjälklag med förborrat hål Ø 132 mm.
Vid installation i samband med gjutning av betongplattan/bjälklaget bör variantutförande med fästöron väljas.

FURO 191 uppfyller kraven i AMA Hus 18 del JSE.171 och JSE.271.
I variantutförande med 110-utlopp uppfyller den även Tätskiktsgarantiers regelverk för takbrunnar, TR-1.

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB.