Råttstopp av fabrikat Furhoffs, typ FR 088.

  • {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}
RÅTTSTOPP AV ROSTFRITT SYRAFAST STÅL FÖR ANSLUTNING I AVLOPPSSYSTEMETS LODRÄTA STAMLEDNING.

- Råttstoppets funktion bygger på att det lodräta rörets diameter är så stort att råttor inte kan ta spjärn med ryggen mot rörets väggar.
- Kvalitet syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Inlopp och utlopp slätstos diam. 110/125/160 mm.

Mer information

Mått

 

 

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB.