Smal gjutasfaltränna av fabrikat Furhoffs, typ FURO 186.

  • {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}

GJUTASFALTRÄNNA AV ROSTFRITT STÅL FÖR AVVATTNING
AV TERRASSER, INNERGÅRDAR, PARKERINGSDÄCK M.M.
FÖR MONTAGE I BETONGBJÄLKLAG:

Gjutasfaltrännan är avsedd att installeras i utomhusbjälklag
med frysrisk, t.ex terrasser, garage, parkeringshus och innergårdar
där en traditionell golvränna med vattenlås inte kan användas.

Är den utsatt för nederbörd betraktas den som takavlopp. Är den
installerad under tak betraktas den som golvränna utan vattenlås.

Gjutasfaltrännan är avsedd för tätskikt av bitumen förstärkt med
gjutasfalt som toppskikt och slityta. Levereras med 150 mm bred
perforerad inklistringsfläns. Denna fläns är avsedd för bitumentätskikt
som läggs med tätskiktsmatta lokalt under den perforerade
flänsen och därefter sammansvetsas med tätskiktet som läggs
ovanpå flänsen.
Silöverdelen levereras i sektioner lämpligt för 22-35 mm tjockt
gjutasfaltskikt.
Distanslister (tillbehör) ger en ställbarhet för överdelen, lämpligt för
40-45 mm gjutasfalt.
Silplåtarna är fastskruvade och tål belastning M125. Hålmönstret
hindrar vatten från att passera rännan.

- Valfri längd, i 0,5-m intervall. 1 m - 8 m.
- Bredd, utvändigt silplåtsram, 155 mm.
- Syrafast rostfri kvalitet EN 1.4404 (SS 2348).
- Utan vattenlås.
- Långt, kapbart, utloppsrör Ø 75 mm för att undvika skarv i
  bjälklaget, placerat vid gavel.
- Fastskruvade silplåtar.
- Perforerad inklistringsfläns.
- Upplyftbart sandfång, volym 1,2 L, ingår som standard.
- Underdelen kan ej utföras med skarvflänsar.

BELASTNINGSKLASS M125*:
För utrymmen med lastbils- och trucktrafik.
Provad enligt SS-EN 1253-1 med 85 kN belastning.

TILLBEHÖR:
- Distanslist levereras parvis per lm om h=5 mm. Art.nr 1DS31

VARIANTUTFÖRANDE: (se bilder på bladets baksida).

RÅD OCH ANVISNING:
Gjutasfaltrännan är avsedd för montage i betongbjälklag.
Antingen för ingjutning i ursparing eller infällning i håltagning.

  

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB.