Takavvattning av fabrikat Furhoffs.

  • {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}
TAKBRUNN AV ROSTFRITT STÅL FÖR AVVATTNING AV PLATTA OCH LÅGLUTANDE TAK.


Takbrunnen och bräddavloppet är avsett att installeras i självfallssystem i tak med bitumen.
Tätskiktsflänsen är en 150 mm bred perforerad inklistringsfläns, avsedd för tak där det läggs en tätskiktsmatta lokalt under den perforerade flänsen och därefter sammansvetsas med bitumenskiktet ovanpå flänsen.

Detta överensstämmer med tätskiktsgarantiers regelverk för takbrunnar, TR-E samt med AMA Hus 18 del JSE.171 och JSE.271.

- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333).
- Takbrunnen har löstagbar lövfångarsil.
- Bräddavloppet har löstagbar överbräddningsdel.

FURO 180 och 182 är godkänd av Tätskiktsgarantier och uppfyller deras regelverk för takbrunnar, TR-E.
Den uppfyller även kraven i AMA Hus 18 del JSE.171 och JSE.271.

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB.