Tak-, Terrass-, Gjutasfalt- Rens-, Spol-, Latrin- och Stallbrunnar samt Råttstopp

Brunnar utan vattenlås avsedda att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk, ex terrasser, garage eller innergårdar samt brunnar för åtkomst i avloppsanläggningar vid rengöring och spolning.

Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov.
Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!