Golvränna av fabrikat Furhoffs, typ FURO 115. Försedd med lock som skydd vid gjutning.

  • {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}
SMAL GOLVRÄNNA / SPYGATT AV ROSTFRITT STÅL FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV:

- Valfri längd x bredd 150 mm.
- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Rännöverdelar för klinkergolv, massagolv, plastmatta samt stålslipat betonggolv som är vridbara 360°, vinkelställbara och teleskopiska.
- Golvrännan har rostfritt urtagbart vattenlås med handtag.
- Spygatten är utan vattenlås men kan i efterhand kompletteras med vattenlås.
- EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc.
- Rostfritt, halkskyddat rutgaller, utfört i delar med max vikt 6 kg per del.

BELASTNINGSKLASS L15:

För utrymmen med lätt kör trafik, dock ej trucktrafik.
Provad enligt SS-EN 1253-1 med 10 kN belastning.

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR:

- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i rännan. 
- Ursparingslist för fläns vid massagolv.
- Fästöron som underlättar förankring i bjälklaget.

FURO 115 är sammansatt av typgodkända golvbrunnsdelar från 007-sortimentet. Konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1.

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp.
Med reservation för eventuella ändringar.

 

SE BRANCHREGLER BRUNNAR FÖR VÄGGNÄRA PLACERING

Furhoffs dubbelspaltränna FURO 022 för Klinker K4 med 50 bred klisterfläns är godkänd för väggnära placering tillsammans med tätskikt Mapei System VT. 

Se Godkännandebevis SC1481-11 här.
Se Monteringsanvisning Mapei System VT 20120901.
Se Monteringsanvisning FURO 022 20100401.
Se Monteringsanvisning kombination FURO 022 Mapei VT.
Produktblad FURO 022.

Den godkända kombinationen FURO_Mapei finns med på listan över Godkända kombinationer i tunga konstruktioner (Vätskebaserade system) på webbsidorna:
Byggkeramikrådet, GVK samt Säker Vatten.

Även vår spärrbrunn för storkök, FURO 115 är täthetstestad och uppfyller kraven för väggnära placering.
Se SP rapport ETk PX04523 Furhoffs_Mapei här.
Se monteringsanvisning kombination FURO 115_Mapei VT.
Produktblad FURO 115.

 

Radon- och vattentätning till FURO-brunnar

FURO golvbrunnar kan nu förses med en fabriksmonterad radontätning.

Läs här hur du förhindrar markradon att tränga in i krympspringor som uppstår mellan betongen och golvbrunnen när betongen härdar.

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB. 

Säker vatteninstallation

"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs." Här finns listan över Furhoffs produkter för säker vatten. Läs mer på säkervatten.se

MagiCad

3D-modell av våra golvbrunnar.
Underlättar arbetet vid projektering.

MagiCad användare laddar ner vår Plug-in via MagiCAD:s databas och når då Selection Software och våra produkter direkt ifrån MagiCAD-programmet.

MagiCad
Övriga CAD-användare öppnar Furhoffs Selection Software för att generera en 3D-modell. (Fungerar med Internet Explorer 11 samt Google Chrome) Du väljer brunnstyp, dimension, utloppsdimension och riktning samt golvtyp och får snabbt en 3D-modell som du enkelt laddar ner

Installationsexempel