Golvbrunn av fabrikat Furhoffs, typ FURO 113. Försedd med lock som skydd vid gjutning.

  • {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}

STOR GOLVBRUNN / SPYGATT AV ROSTFRITT STÅL FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV:
- Valfri längd och bredd.
- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Överdelar för klinkergolv, massagolv, plastmatta samt stålslipat betonggolv som är        vridbara 360°, vinkelställbara och teleskopiska.
- Golvbrunnen har rostfritt urtagbart vattenlås med handtag.
- Spygatten är utan vattenlås men kan i efterhand kompletteras med vattenlås.
- EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc.
- Rostfritt, halkskyddat rutgaller, utfört i delar med max vikt 6 kg per del.

BELASTNINGSKLASS L15:
För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik.
Provad enligt SS-EN 1253-1 med 10 kN belastning.

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR:
- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i brunnen (gäller upp till bredd                  400 mm).
- Ursparingslist för vidhäftningsfläns vid massagolv.
- Fästöron som underlättar förankring i bjälklaget.

RÅD OCH ANVISNING:
Vid stora kokgrytor bör variantutförd FURO 113-djup väljas för att öka den ackumulerande volymen i gropen. Då är det även lämpligt med 2,7 L silkorg och påbyggnadsdel (se teknisk översikt för byggmått).

FURO 113 är typgodkänd TG No SC0409-18 och uppfyller kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1:2015. Godkännandet gäller för montering i betongbjälklag för klinkergolv, plastmatta eller massagolv. Även för träbjälklag i kombination med plastmatta.
FURO 113 uppfyller brandklass EI 60 enligt Kiwa Certifikat TG 1267.

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. 
Med reservation för eventuella ändringar.

FURO brandklassade EI 60.

FURO 007, FURO 105 och FURO 113 är brandklassade EI 60.
Söker du golvbrunnar för installation i brandavskiljande betongbjälklag så har vi nu 3 modeller i rostfritt stål som uppfyller klass EI 60 med god marginal. Det gäller FURO 007, FURO 105 och FURO 113 som är testade och certifierade. Provningen utfördes av SP Fire Research - Brandmotstånd. Certifikatet är utfärdat av Kiwa. Se typgodkännandebevis 1267 här.

Brandmotståndet förutsätter att golvbrunnarna gjuts in i minst 200 mm tjockt betongbjälklag, att golvbrunnarna har vattenfyllda lås och är kopplade till avloppsrör.

Se installationsritning för FURO 007, FURO 105 och FURO 113. En intressant iaktagelse är att vår storköksgolvbrunn FURO 113 bryter igenom bjälklagets undersida med några cm men klarar trots detta brandmotståndet EI 60.

Så här såg det ut under själva brandtestet:
Installationen sedd från ovansidan med anlsutna temperaturgivare.

Radon- och vattentätning till FURO-brunnar

FURO golvbrunnar kan nu förses med en fabriksmonterad radontätning.

Läs här hur du förhindrar markradon att tränga in i krympspringor som uppstår mellan betongen och golvbrunnen när betongen härdar.

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB. 

Säker vatteninstallation

"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs." Här finns listan över Furhoffs produkter för säker vatten. Läs mer på säkervatten.se

MagiCad

3D-modell av våra golvbrunnar.
Underlättar arbetet vid projektering.

MagiCad användare laddar ner vår Plug-in via MagiCAD:s databas och når då Selection Software och våra produkter direkt ifrån MagiCAD-programmet.

MagiCad
Övriga CAD-användare öppnar Furhoffs Selection Software för att generera en 3D-modell. (Fungerar med Internet Explorer 11 samt Google Chrome) Du väljer brunnstyp, dimension, utloppsdimension och riktning samt golvtyp och får snabbt en 3D-modell som du enkelt laddar ner

Installationsexempel