Kanalränna av fabrikat Furhoffs, typ FURO LIB. Försedd med lock som skydd vid gjutning.

  • {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}
MODULUPPBYGGD, SKARVBAR KANALRÄNNA AV ROSTFRITT STÅL, MED SLITSÖPPNING FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV:

- Kan byggas till valfri längd med täthetstestade flänsförband.
- Modullängd max 2950 mm.
- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Rännans botten är V-formad för att underlätta självrensning. botten, vilket underlättar inspektion och rengöring.
- För klinkergolv, massagolv samt stålslipat betonggolv.
- Fast utloppsdel med sido- eller bottenutlopp Ø 75 eller Ø 110 mm.
- Rostfritt, körbart spaltlock.

LIB (Livsmedelsindustribrunn) är en produktserie med följande egenskaper:

1. Brunnen, med rostfritt vattenlås och silkorg, har en mycket kraftig och stryktålig konstruktion som tål daglig hantering under tuffa förhållanden med höga hygieniska krav.
2. Ränna och brunn har sidor och botten som är lätt åtkomliga och inspekterbara, utan bakteriesamlande spalter.
3. Det urtagbara vattenlåset har handtag med bajonettlåsning och ett skyddat packningsläge.
4. Silkorg med 6 L volym, ingår som standard. Den väl tilltagna volymen tillåter uppsamling av en stor avfallsmängd innan silkorgen behöver tömmas.
5. Alla ytor är i betat utförande.
6. Brunnarna för klinker K1 är utförda utan dräneringsspalter eller hål vid tätskiktsflänsen eftersom detta ej kan utföras hygieniskt.

BELASTNINGSKLASSER:

- L15 för utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik.
- L15 EXTRA för utrymmen med lastbilstrafik och lättare trucktrafik:
  Truck med massiva hjul, totalvikt max 5 ton för FURO 163 och max 3 ton för FURO 164.
  Truck med luftgummihjul, totalvikt max 16 ton för FURO 163 och FURO 164.
  (Med totalvikt avses maxlast+truckens vikt.)
- M125 för utrymmen med lastbils- och trucktrafik.

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR:

- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i rännan. 
- Ursparingslist för vidhäftningsfläns vid massagolv.
- Fästöron som underlättar förankring i bjälklaget.

FURO 168 är konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253.

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp.
Med reservation för eventuella ändringar.

Radon- och vattentätning till FURO-brunnar

FURO golvbrunnar kan nu förses med en fabriksmonterad radontätning.

Läs här hur du förhindrar markradon att tränga in i krympspringor som uppstår mellan betongen och golvbrunnen när betongen härdar.

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB. 

Säker vatteninstallation

"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs." Här finns listan över Furhoffs produkter för säker vatten. Läs mer på säkervatten.se

MagiCad

3D-modell av våra golvbrunnar.
Underlättar arbetet vid projektering.

MagiCad användare laddar ner vår Plug-in via MagiCAD:s databas och når då Selection Software och våra produkter direkt ifrån MagiCAD-programmet.

MagiCad
Övriga CAD-användare öppnar Furhoffs Selection Software för att generera en 3D-modell. (Fungerar med Internet Explorer 11 samt Google Chrome) Du väljer brunnstyp, dimension, utloppsdimension och riktning samt golvtyp och får snabbt en 3D-modell som du enkelt laddar ner