UNDER REVIDERING. KONTAKTA FURHOFFS VID PROJEKTERING.

Badhus- och duschränna av fabrikat Furhoffs. Försedd med lock som skydd vid gjutning.

  • {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}
SMAL GOLVRÄNNA AV ROSTFRITT STÅL FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV. MED DUBBELSPALT FÖR GOLVAVVATTNING:

- Valfri längd.
- Kvalitet rostfritt syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Överdelar för klinkergolv, massagolv, plastmatta samt stålslipat
  betonggolv.
- FURO 021 är försedd med golvbrunnsdel som är vridbar 360°
  samt valfritt placerad i rännan.
- Med urtagbart vattenlås med handtag.
- FURO 021 har en 20 mm bred spaltprofil samt silplåt över
  golvbrunnsdelen.
- EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc.
- Barfotavänlig.
- Inga öppningar i silar och spalter överstiger 8 mm.
- Upplyftbara spaltprofiler som underlättar städning.
- Låg bygghöjd gör den även lämplig för renoveringsprojekt.

BELASTNINGSKLASS:
Testad och validerad i badhusmiljö.
(Testad för motsvarande 9 kN "Test load" i EN 1253.)

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR:
- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i rännan.
- Ursparingslist för vidhäftningsfläns vid massagolv.
- Fästöron som underlättar förankring i bjälklaget.

RÅD OCH ANVISNING:
För att bibehålla det rostfria ytskiktet i en salt- och klorrik miljö
ska rännor och brunnar dagligen spolas av med färskvatten
samt tömmas på föremål som kan orsaka rostsmitta (järnhaltiga
föremål som ex.vis hårspännen och dylikt som rostar och ”smittar”
den rostfria ytan). Rännan ska skrubbas överallt regelbundet minst
en gång per månad med Scotch-Brite. Stålull och andra järnhaltiga
material får ej användas.

 

FURO 021 är konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1.

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. 
Med reservation för eventuella ändringar.

 

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB. 

Säker vatteninstallation

"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs." Här finns listan över Furhoffs produkter för säker vatten. Läs mer på säkervatten.se

MagiCad

3D-modell av våra golvbrunnar.
Underlättar arbetet vid projektering.

MagiCad användare laddar ner vår Plug-in via MagiCAD:s databas och når då Selection Software och våra produkter direkt ifrån MagiCAD-programmet.

MagiCad
Övriga CAD-användare öppnar Furhoffs Selection Software för att generera en 3D-modell. (Fungerar med Internet Explorer 11 samt Google Chrome) Du väljer brunnstyp, dimension, utloppsdimension och riktning samt golvtyp och får snabbt en 3D-modell som du enkelt laddar ner